Aus aquàtiques en llibertat com a font de bacteris zoonòtics

Investigadors del CReSA han trobat una elevada presència del bacteri Campylobacter en una àrea de densa població d'aus silvestres, el Delta de l’Ebre. Això implica que aquestes espècies poden  actuar com a importants reservoris de bacteris zoonòtics en aquesta zona.

Salmonella spp. i Campylobacter spp. són bactèries zoonòtiques que representen un problema econòmic i de salut pública a tot el món. A causa de la dificultat de recollir mostres d’aus aquàtiques en llibertat, se sap poca cosa de la importància que tenen com a reservoris d’agents zoonòtics.

Per això s’ha realitzat un estudi per a determinar la prevalença, diversitat genotípica i susceptibilitat antimicrobiana de Salmonella i Campylobacter procedents d’aus aquàtiques del delta de l’Ebre (nord-est d’Espanya), una zona geogràfica amb una gran densitat de població d’aus silvestres.

Es van recollir mostres de 318 aus aquàtiques adultes que pertanyien a nou espècies. Totes les mostres es van recollir durant la temporada de caça entre el 2008 i el 2010. No es va aïllar Salmonella de cap de les aus estudiades, però la prevalença global de Campylobacter va ser d’un 12,58% (40/318). Es va trobar una prevalença molt més alta de Campylobacter coli que de Campylobacter jejuni (11,64% i 0,94% respectivament). L’espècie Fulica atra va ser la que va presentar una prevalença més gran de Campylobacter (78,05%). L’anàlisi genètic mitjançant d’ERIC-PCR dels aïllats de Campylobacter va mostrar una gran diversitat de soques. Les proves de susceptibilitat de les soques de Campylobacter aïllades van mostrar que totes eren susceptibles als set antimicrobians que es van estudiar.

Delta de l’Ebre (font: CReSA).

Aquest treball ha estat recentment publicat en: Antilles N, Sanglas A, Cerdà-Cuéllar M. Free-living Waterfowl as a Source of Zoonotic Bacteria in a Dense Wild Bird Population Area in Northeastern Spain. Transbound Emerg Dis. 2013 Sep 20. doi: 10.1111/tbed.12169

Descarregui’s l’article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24112278

Contacti amb la responsable de la investigació en Campylobacter en el CReSA:

Dra. Marta Cerdà Cuéllar
Investigadora responsable de la línea de recerca del CReSA en Infeccions zoonòtiques bacterianes i resistència a antimicrobians
Correu electrònic: marta.cerda@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: