El Departament de Salut s'incorpora al Patronat del CReSA

Antoni Mateu Serra, Secretari de Salut Pública, és el representant del Departament de Salut en l'òrgan màxim de decisió del CReSA, és a dir, en el Patronat. Aquest òrgan té com a funció la representació, govern i administració del CReSA, així com vetllar per l’acompliment de les seves finalitats.

Les finalitats del CReSA són la recerca, desenvolupament i transferència en l’àmbit de la sanitat animal i en tots aquells aspectes que se’n derivin i que incideixin sobre la salut pública. Així, el Patronat del CReSA està compost per membres de les institucions UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) i IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), que ostenten la presidència i la vicepresidència del Patronat, respectivament, DAAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), DECO (Departament d’Economia i Coneixement), ICERCA (Institució de Centres de Recerca de Catalunya), MAGRAMA (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) i, finalment, pel DSLT (Departament de Salut).

El vincle professional del CReSA amb el Departament de Salut es va establir fa anys a través de l'encàrrec de serveis al CReSA dels plans de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) en els animals destinats al consum humà i, també, pel servei SESC (Servei de Suport a Escorxadors), generat gràcies a una iniciativa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Aquesta integració al Patronat, amb el Secretari de Salut com vocal i amb el Director de Protecció de la Salut de l’ASPCAT, Lluís Picart Barrot, com a suplent és un indicador de l’interès del Departament de Salut en les activitats que desenvolupa el CReSA en l’àmbit de la salut pública, i també representa un esforç més de visualització del centre en tot allò que afecta la seguretat alimentària i les zoonosis animals.

Notícies relacionades:

· Serveis a la Generalitat de Catalunya: Serveis per encàrrec a la Generalitat de Catalunya 2012. Resum executiu

· SESC: Un projecte del CReSA guanya el tercer premi del Programa Generació d’Idees del PRUAB

· “Reunió de treball sobre els programes de vigilància i control de malalties animals a Catalunya

Per mes informació, contacti amb:

Dr. Joaquim Segalés i Coma
Director del CReSA
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Tlfn: 93 581 44 92; Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: