Es prova amb èxit una nova vacuna contra la tuberculosi que millora la protecció

Investigadors del CReSA han provat, per primer cop i amb èxit, la nova vacuna, dissenyada al Jenner Institute (Regne Unit). Els estudis s’han realitzat emprant cabres domèstiques, que reprodueixen amb gran similitud la tuberculosi activa en humans. La nova vacuna actua reforçant l’eficàcia de la vacuna BCG, que és l’única vacuna disponible fins ara.

Una vacuna que reforça l’eficàcia de l’única vacuna disponible en l’actualitat

En els darrers 90 anys només s’ha comercialitzat arreu del món una vacuna contra la tuberculosi, la coneguda com BCG (Bacil de Calmette Guerin), però la seva eficàcia és força limitada i nombrosos grups de recerca de diversos països treballen amb la finalitat de trobar una vacuna universal que la substitueixi o en reforci l’eficàcia.

Ara, investigadors del CReSA han dut a terme el primer estudi pre-clínic d’una nova vacuna contra la tuberculosi anomenada AdTBF, una vacuna basada en un virus recombinant, no patogen, que expressa quatre proteïnes de Mycobacterium tuberculosis (l’agent causant de la tuberculosi). L’estudi l’han dissenyat el Dr. Bernat Pérez de Val i el Dr. Mariano Domingo, aquest últim també professor del Departament d’Anatomia i Sanitat Animals de la UAB, i s’ha realitzat en col·laboració amb investigadors del Jenner Institute, que han dissenyat la vacuna, i de la Animal Health and Veterinary Laboratories Agency del Regne Unit, sent ambdós instituts de recerca punters a nivell mundial en el desenvolupament de vacunes.

Els experiments, realitzats a les instal·lacions nivell 3 de Biosegurat del CReSA, han permès demostrar que cabres vacunades amb BCG i inoculades posteriorment amb la nova vacuna AdTBF presenten una major protecció enfront a la tuberculosi que les vacunades només amb BCG. En concret, la nova vacuna reforça la resposta del sistema immune enfront a la infecció tuberculosa en disminuir les lesions i la replicació dels bacteris.

La cabra, un model idoni per a l’estudi de nous tractaments i vacunes antituberculosos

L’espècie animal escollida per a fer aquest primer estudi ha estat la cabra domèstica, un model animal idoni per a l’estudi de nous tractaments i vacunes contra la tuberculosi amb el qual treballen, des de ja fa alguns anys, els investigadors del CReSA.

Els models animals habitualment utilitzats en recerca, com el ratolí o el conill d’índies, tenen l’inconvenient que no reprodueixen les lesions característiques de la tuberculosi en humans, i finalment moren a causa d’una ràpida progressió de la infecció enlloc de reproduir un procés crònic, com succeeix en humans o grans mamífers. Per aquesta raó, és necessari l’ús d’un model d’animal gran, en el qual es reprodueixi millor el que succeeix en l’ésser humà.

La cabra no només reprodueix amb gran similitud les característiques patològiques i la resposta immunològica a la infecció tuberculosa activa en humans sinó que a més és un hoste natural de la tuberculosi de manera que, des del punt de vista de la sanitat animal i ja que la tuberculosi es endèmica en el cabrum a molts països, aquest model també permet estudiar l’ús potencial de la vacuna en animals de granja..

L’estudi s’ha publicat recentment a la revista PLOS ONE: A multi-antigenic adenoviral-vectored vaccine improves BCG-induced protection of goats against pulmonary tuberculosis infection and prevents disease progression. B. Pérez de Val, E. Vidal, B. Villarreal-Ramos, S. C. Gilbert, A. Andaluz, X. Moll, M. Martín, M. Nofrarías, H. McShane, H. M. Vordermeier y M. Domingo. PLOS ONE 8: e81317.

Per a contactar amb l’investigador principal de l’estudi:

Dr. Bernat Pérez de Val
Correu electrònic: bernat.perez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 26
Edifici CReSA. Campus UAB.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: