La recombinació del virus del PRRS pot produir aillats en mosaic

L’anàlisi d’ORF5 i de seqüències genòmiques completes d’aïllats del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRSV) dels genotips 1 i 2 obtinguts arreu del món aporta dades que recolzen la teoria que la recombinació és un fenomen habitual i pot produir virus amb un genoma en mosaic

Actualment s’identifica la recombinació com un dels factors que influeixen en la gran diversitat genètica existent, però en cara es desconeixen la freqüència en que es produeixen els episodis de recombinació i els segments del genoma que hi intervenen.

Investigadors del CReSA i d’altres institucions col·laboradores van realizar un estudi centrat, inicialment, en la detecció d’aïllats de PRRSV mitjançant l’examen de grups de seqüències de l’ORF5 (genotips 1 i 2) prèviament publicats, obtinguts arreu del món. Després es van examinar seqüències genòmiques completes per tal de determinar els possibles punts de recombinació en tot el genoma víric. Per l’ORF5 es varen analitzar per separat 11 conjunts de seqüències del genotip 1, provinents de diferents àrees geogràfiques entre les quals dues asiàtiques, una americana, i set europees, i tres conjunts de seqüències del genotip 2 provinents de la Xina, Mèxic i els EUA.

Es van detectar possibles punts de recombinació en 10 dels 11 conjunts del genotip 1, en nou casos dels quals l’agrupació de com a mínim un aïllat va ser diferent abans i després del punt de recombinació. El en genotip 2, s’hi varen observar possibles punts de recombinació i agrupacions en arbre diferents en 2 de 3 conjunts. Els resultats varen indicar que la majoria dels conjunts de seqüències contenien al menys una seqüència recombinant. Quan es van examinar seqüències genòmiques completes, tant els conjunts del genotip 1 com els del genotip 2 presentaven punts de recombinació (10 i 9 respectivament) cosa que produïa topologies significativament diferents abans i després del punt de recombinació. Es van detectar genomes en mosaic en seqüències del genotip 1.

Aquests resultats podrien tenir implicacions importants en la comprensió de l’epidemiologia molecular del PRRSV.

L’estudi és una col·laboració entre investigadors de CReSA, Departament de Sanitat i Anatomia Animals (UAB, Bellaterra), National Veterinary Institute (Technical University of Denmark), The Pirbright Insitute (Regne Unit) i Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD AC, Mèxic).

Aquest treball s’ha publicat recentment a: Martín-Valls GE, Kvisgaard LK, Tello M, Darwich L, Cortey M, Burgara-Estrella AJ, Hernández J, Larsen LE, Mateu E. Analysis of ORF5 and Full-Length Genome Sequences of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Isolates of Genotypes 1 and 2 Retrieved Worldwide Provides Evidence that Recombination Is a Common Phenomenon and May Produce Mosaic Isolates. J Virol. 2014 Mar;88(6):3170-81.

Descarregui’s l’article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24371078

Contacta amb els autors de l’article:

Dr. Gerard Martín Valls
Investigador del CReSA
Correu electrònic: gerard.martin@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 65

Dr. Enric Mateu de Antonio
Investigador del CReSA i Professor del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB
Correu electrònic: enric.mateu@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 10 46

 
¡Recomana aquesta pàgina!: