El paper dels microRNAs vírics i de l’hoste durant el procés d’infecció pel virus de la malaltia d’Aujeszky

Investigadors del CReSA han descrit per primer cop el perfil d’expressió de microRNAs (miRNAs) vírics i cel·lulars en una infecció per virus de la malaltia d’Aujeszky in vivo.  

La producció porcina és un mercat primordial de l’economia mundial. Per arribar als objectius del sector, és imprescindible controlar les malalties porcines a les granges. La malaltia d’Aujeszky és una malaltia vírica que afecta els porcs, és endèmic en molts països del món, i causa pèrdues econòmiques importants a la industria porcina.

Els miRNAs són ARNs no codificant que modula l’expressió dels gens en animals, vegetals i virus. Amb l’objectiu d’esbrinar quin és el paper dels miRNAs durant la infecció per virus de la malaltia d’Aujeszky (VMA) (conegut també com herpesvirus porcí 1 [PHV-1]), es van determinar els perfils d’expressió dels miRNAs de l’hoste i del virus mitjançant la seqüenciació massiva d’una línia cel·lular porcina infectada amb PHV-1 (PK-15) i de porcs experimentalment infectats amb soques virulentes (NIA-3) i atenuades (Begonia) de PHV-1.

A l’aproximació in vivo, miR-206, miR-133a, miR-133b i miR-378 van presentar expressions diferencials entre les dues  soques del virus. En l’aproximació in vitro, gran part dels miRNAs van presentar una disminució de l’expressió en els grups infectats. Els miR-92a i miR-92b-3p van presentar un augment de la seva expressió a les mostres infectades amb Begonia. L’anàlisi funcional de tots aquests miRNAs sobre-expressats durant la infecció va revelar l’associació d’aquests miRNAs en vies metabòliques relacionades amb els processos d’infecció vírica i de resposta immunitària. És més, mitjançant RT-qPCR de forqueta es van detectar 8 miRNAs vírics en totes dues aproximacions, in vitro i in vivo, que presentaven una xarxa de regulació gènica que afectava a 59 gens vírics.

La majoria dels miRNAs vírics descrits es van relacionar amb el transcrit gran de latència (LLT) i els activadors de transcripció vírica EP0 i IE180, i també amb gens reguladors amb un paper important en la interacció patògen-hoste durant la infecció vírica.

Xarxa de gens i miRNAs reguladors.

Aquest treball s’ha publicat recentment a: The Role of Viral and Host MicroRNAs in the Aujeszky's Disease Virus during the Infection Process. Timoneda O, Núñez-Hernández F, Balcells I, Muñoz M, Castelló A, Vera G, Pérez LJ, Egea R, Mir G, Córdoba S, Rosell R, Segalés J, Tomàs A, Sánchez A, Núñez JI. PLoS One. 2014 Jan 24;9(1):e86965.

Descarregui’s l’article complet: PLOS ONE

Més informació:

Dr. Jose Ignacio Núñez Garrote
Investigador del CReSA
Correu electrònic: ignacio.nunez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici CReSA s/n
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: