El CReSA renova la seva acreditació com a membre de la Xarxa UCC+i

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha renovat al CReSA com a  membre acreditat de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+i).

La Unitat de Comunicació del CReSA ha superat un procés en el qual s'acredita la realització d'activitats i productes en l'any 2013, en dues modalitats:

  • comunicació de resultats d'R+D+i: publicació o enviament a mitjans de comunicació d'un mínim de notícies o notes de premsa sobre investigacions o desenvolupaments tecnològics duts a terme per l'entitat.

  • divulgació general del coneixement científic i tecnològic: realització d'un mínim d'activitats com exposicions, conferències, tallers pràctics, materials educatius, jornades de portes obertes, revistes, etc.

La pertinença a la Xarxa d'UCC+i tindrà validesa fins al dia 31 de desembre de 2015.
 
Les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) són avui dia un dels principals agents en la difusió i divulgació de la ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un servei clau per millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans. La Red d'UCC+i té per objectiu fomentar l'intercanvi experiències i la cerca de sinèrgies entre entitats, millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+i i promou l'optimització de recursos.

Directori de la Red UCC+i a Espanya: http://www.comcired.es/UCCi/_layouts/directorio.aspx

Contacti amb la responsable de la UCC+i del CReSA:

Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació
Campus UAB, edifici CReSA
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain
Tel.: +34 93 581 45 64  Fax: +34 93 581 44 90
elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat    www.cresa.cat  

 
¡Recomana aquesta pàgina!: