Una sola dosi de vacuna en truges enfront del PCV2 indueix transferencia d’anticossos calostrals

Un estudi del CReSA ha investigat la presència d’ADN de circovirus porcí de tipus 2 (PCV2) i d’anticossos d’aquest virus en el sèrum i el calostre de truges vacunades abans de la inseminació i en els garrins.

L’estudi va revelar que la immunització de truges amb una dosi de vacuna comercial contra PCV2 prèvia a la inseminació indueix una sòlida resposta humoral i en conseqüència unes concentracions més homogènies d’anticossos calostrals.

Actualment només hi ha una vacuna contra el circovirus porcí de tipus 2 (PCV2) autoritzada específicament per al ús en truges. Aquest producte normalment s’administra en dues o més ocasions prèvies a la inseminació o després del part. Tot i així, hi ha poca informació sobre l’efecte que una dosis única de vacuna prèvia a la inseminació pot tenir en les concentracions d’anticossos de PCV2 en el sèrum i el calostre de la truja Per això, l’objectiu d’aquest estudi va ser buscar ADN de PCV2 i anticossos d’aquest virus en el sèrum i el calostre de truges vacunades abans de la inseminació i en els garrins. Els resultats van indicar que  una sola dosis de  vacuna prèvia a la inseminació es traduïa en una resposta humoral forta i homogènia comportant una transferència de concentracions d’anticossos calostrals enfront a PCV2 elevades i homogènies.

Aquest article s’ha publicat recentment a: Sibila M, Fraile L, Ticó G, López-Soria S, Nofrarías M, Huerta E, Llorens A, López-Jiménez R, Pérez D, Segalés J. Humoral response and colostral antibody transfer following 'one-dose' pre-mating vaccination of sows against porcine circovirus type-2. Vet J. 2013 Sep;197(3):881-3.

Descarregui’s l’article complet (ScienceDirect): http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090-0233(13)00185-8

Contacti amb la primera autora de l’article:

Dra. Marina Sibila Vidal
Investigadora del CReSA
Correu electrònic: marina.sibila@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 95
Fax: +34 93 581 44 90
Campus de la UAB, Edifici CReSA, s/n
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: