Investigadors del CReSA participen en els cursos de formació en diagnòstic de tuberculosi bovina

El passat dia 24 de març, coincidint amb el dia mundial de la tuberculosi, s’iniciava la segona edició del curs de formació “Aspectes teòrics, pràctics i de base legal en el diagnòstic de la tuberculosi bovina”.

Aquest curs, juntament amb diverses edicions més, està organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, i es celebra a les escoles de capacitació agrària del DAAM. Hi col·laboren el CReSA, el Servei d’Ecopatologia i Fauna Salvatge (SEFaS) i les Agrupacions de Defensa Sanitària de Boví (ADS). Els destinataris són veterinaris habilitats pel DAAM per a realitzar les proves diagnòstiques de la tuberculosi bovina, en concret la intradermotuberculinització (IDT). Per requeriment de normativa europea, els veterinaris habilitats per realitzar aquestes actuacions sanitàries necessiten passar per aquesta formació.

El curs té una durada de dos dies i inclou sessions teòriques al matí en les que el Dr. Mariano Domingo introdueix la malaltia i aprofundeix en aspectes de la patogènia i anatomia patològica de la mateixa i el Dr. Bernat Pérez del Val explica els fonaments del diagnòstic immunològic i microbiològic. Posteriorment, els Drs. Alberto Allepuz i Sebastian Napp repassen els estudis epidemiològics que s’han dut a terme al CReSA de la situació i evolució de la malaltia a l’Estat Espanyol i, finalment, el Dr. Enric Vidal informa sobre la vigilància als escorxadors.  Així mateix personal del DAAM explica la normativa aplicable i la base legal dels programes oficials de lluita i eradicació, i el programa de vigilància en fauna salvatge que es du a terme. El SEFaS descriu les interaccions entre fauna salvatge i domèstica, així i com els resultats dels seus estudis als darrers anys. En les sessions pràctiques de la tarda els alumnes es desplacen a una explotació de boví on es realitzarà la intradermotuberculinització el primer dia i la lectura de resultats el segon dia.

Per a contactar amb l’investigador responsable del diagnòstic de tuberculosi al CReSA:

Dr. Bernat Pérez de Val
Correu electrònic: bernat.perez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 26
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: