El CReSA llança el seu cercador d’experts en sanitat animal

A partir d’ara, científics, periodistes i tots aquells professionals interessats en l’àmbit de les malalties animals disposen d’un motor de cerca en línia d’experts del CReSA en les diferents àrees de coneixement.

Busca algun expert en grip aviar? Li agradaria saber qui podria col·laborar en un projecte sobre malalties trasmeses per mosquits? Necessita entrevistar a algun expert en zoonosi alimentària?...

El Buscador de expertos CReSA és un recurs gratuït que ofereix una base de dades d’investigadors del CReSA en les diferents àrees de coneixement que disposa el centre: epidemiologia, bacteriologia, virologia, parasitologia, desenvolupament de vacunes, diagnòstic i immunologia, entre altres moltes disciplines.

El lloc web, disponible en castellà i anglès, permet fer una cerca per paraules clau o delimitar la cerca mitjançant un cercador avançat. D’aquesta manera, es pot localitzar als investigadors segons l’espècie animal en la què són especialistes (porcina, aviar, remugant, mosquits, animals de laboratori o animals salvatges), o segons el subprograma de recerca, unitat o servei al qual pertanyen.

Una vegada localitzats els investigadors resultants de la cerca, es podrà visualitzar les dades de contacte, fotografia, un breu currículum, publicacions principals, llibres i capítols de llibre publicats, i les tesis i màsters de recerca que han dirigit.

El CReSA treballa per millorar la sanitat animal i la qualitat i seguretat dels productes animals destinats al consum humà. Els seus 39 investigadors desenvolupen la seva feina a través de la cerca de vacunes innovadores i eficaces, l’estudi de l’epidemiologia, la resposta immunitària i els mecanismes patogènics; així mateix, valoren els riscos per a la salut humana i desenvolupen models d’infecció estandaritzats i tècniques diagnòstiques.

Accedeixi al cercador: http://www.cresa.es/experts

Per obtenir més informació:

Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació
Campus UAB, edifici CReSA
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: +34 93 581 45 64  Fax: +34 93 581 44 90
elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat    www.cresa.cat  

 
¡Recomana aquesta pàgina!: