Caracterització immunològica de la pentraxina en porcs infectats amb el virus de la influença

Investigadors de CReSA, Universitat de Lleida, Humanitas Clinical and Research Center i Department of Translational Medicine (University of Milan) han determinat, per primer cop, les característiques de la PTX3 porcina (PTX3po) en el sistema immunològic innat del porc. Aquesta proteïna és innovador candidat a marcador de processos inflamatoris aguts i patologies infeccioses del porc.

La proteïna pentraxina 3 llarga (PTX3) és un component del sistema immunitari humoral innat relacionat amb la defensa de l’hoste. Les dades publicades indiquen que la PTX3 forma part de diversos mecanismes de defensa, inclosos els de resistència contra algunes infeccions víriques. Un estudi recent ha mostrat que tant el virus H1N1 estacionari com l’H1N1 pandèmic són resistents a la PTX3.

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar les característiques de l’expressió de la proteïna PTX3 porcina (PTX3po) en porcs infectats pel virus de la influença. Primer es van fer estudis in silico per avaluar la reactivitat creuada d’anticossos contra la PTX3 humana enfront de la PTX3po. En segon lloc es va utilitzar una anàlisi in vitro mitjançant transferència Western i immunofluorescència per detectar la presència de PTX3po en cèl·lules dendrítiques de medul·la òssia porcina estimulades amb diferents agents. Finalment, es van avaluar els nivells de PTX3po en porcs experimentalment infectats amb diferents soques del virus d’influença.

Es tracta d’un estudi innovador en el qual es va avaluar l’expressió de PTX3po dins del context d’una infecció vírica. La determinació inicial de les característiques de PTX3po en porcs infectats amb el virus de la influença contribueix a millorar el coneixement existent sobre el paper que tenen les proteïnes PTX3 en la resposta immunològica. A més, els resultats d’aquest estudi estimularan els esforços actuals en la recerca d’aquesta proteïna com a innovador candidat a marcador de processos inflamatoris aguts i patologies infeccioses del porc.

Aquest article s’ha publicat recentment en: Crisci E, Fraile L, Valentino S, Martínez-Guinó L, Bottazzi B, Mantovani A, Montoya M. Immune characterization of long pentraxin 3 in pigs infected with influenza virus. Vet Microbiol. 2014 Jan 10;168(1):185-92.

Descarregui’s l’article complet (ScienceDirect): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811351300477X

Més informació:

Dra. Maria Montoya
Investigadora del CReSA. Responsable de la línia de recerca “Immunologia i desenvolupament de vacunes pel control del virus de la grip porcina”.
Correu electrònic: maria.montoya@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: