Avenços en la cerca de factors de virulència d’Haemophilus parasuis

La patogenicitat d’H. parasuis està poc descrita i, alhora, la prevenció i control de la malaltia de Glässer segueix sent un repte. Una revisió publicada per investigadores del CReSA ofereix una visió general del coneixement dels factors de virulència d’H. parasuis que tenim actualment.

H. parasuis colonitza porcs sans i és l’agent etiològic de la malaltia de Glässer. La infecció per H. parasuis requereix adhesió a cèl·lules de l’hoste i la seva invasió, resistència a la fagocitosi per macròfags, resistència al complement sèric i inducció a la inflamació. És essencial conèixer el funcionament de la patogènia d’H. parasuis per a determinar com produeix la malaltia aquest bacteri i per a distingir millor entre les soques virulentes i les que no ho són.

La dificultat de produir mutants d’H. parasuis és un entrebanc per a la identificació dels factors involucrats en aquests mecanismes. Els avenços recents en el coneixement de la patogènesi d’H. parasuis els devem en part a la producció de mutants de deleció de gens, encara que gran part dels factors potencials de virulència descrits fins ara necessiten una caracterització més detallada. S’han descrit dades que indiquen el paper que juguen el lipooligosacàrid, la formació de càpsula, les porines, la toxina citoletal distensora i els autotransportadors trimèrics (VtaA), entre d’altres molècules, en la virulència de H. parasuis.

Les soques virulentes d’H. parasuis amb capacitat de produir la malaltia de Glässer necessiten una combinació de factors de virulència, la majoria dels quals encara no es coneixen, per arribar als pulmons on es multipliquen i després distribuir-se sistèmicament. Els bacteris es repliquen llavors en superfícies seroses i causen inflamació i danys a l’hoste. La identificació dels factors essencials d’adhesió, evasió del sistema immunològic i invasió sistèmica proporcionarà un coneixement millor de la patogènia d’H. parasuis de cara al disseny racional de vacunes efectives. A més, la definició dels factors de virulència d’H. parasuis milloraria molt el diagnòstic al diferenciar soques virulentes i no virulentes.

Es necessiten més estudis pera a demostrar el paper específic de cada molècula en la virulència d’H. parasuis. S’hauria d’indagar més, en especial, en el paper que juguen els polisacàrids per tal de determinar la contribució de la càpsula i el creixement en biofilm en la patogènesi d’H. parasuis.

Aquesta revisió s’ha publicat a: Hurtado M, Aragon V. Advances in the quest for virulence factors of Haemophilus parasuis. Vet J. 2013 Dec;198(3):571-6.

Descarrega l’article: Advances in the quest for virulence factors of Haemophilus parasuis

Per contactar amb l’autora de l’article:

Dra. Virginia Aragón Fernández
Investigadora principal de la línea recerca Infeccions respiratòries bacterianes
Correu electrònic: virgina.aragon@cresa.uab.cat
Tel.: +34 935814494
Fax: +34 935814490
Campus UAB, Edifici CReSA s/n
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: