El CReSA aconsegueix 7 projectes del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016

El virus de la pesta porcina Africana, la tuberculosi bovina, l’evolució genètic del circovirus porcí tipus 2, la febre de la Vall del Rift, els virus d'influença, la malaltia de Glässer i les malalties priòniques són les temàtiques dels nous projectes concedits per la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía y Competitividad) en l’àmbit del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Cinc d'aquests projectes formen part del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad:

 • Estratègies de protecció enfront de la Pesta Porcina Africana: de la recerca bàsica al prototip vacunal (investigadors principals: Dr. Fernando Rodríguez, Dr. Francesc Accensi)
 • Epidemiologia de la tuberculosi bovina a Espanya: factors de risc, aspectes sociològics, implicació d'altres espècies domèstiques i eficàcia de les mesures de control (investigadores principales: Dr. Sebastián Napp, Dr. Alberto Allepuz)
 • Avaluació dels models animals i la protecció enfront de la malaltia de Glässer i el paper de la microbiota respiratòria (investigadora principal: Dra. Virginia Aragón)
 • Evolució del circovirus porcí tipus 2 intervinguda per la vacunació (investigadors principals: Dra. Tuija Kekarainen, Dr. José Ignacio Núñez)
 • Noves estratègies vacunals enfront malalties víriques ramaderes emprant pseudopartícules virals modificades (investigadors principals: Dr. Ayub Darji, Dra. María Montoya)

Els altres projectes corresponen al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, i concretament al Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento:

 • Estudi de models d'infectivitat Espontània (i el seu potencial zoonòtic) en malalties priòniques en espècies d'interès ramader (ovina i bovina) (investigador principal: Dr. Enric Vidal)
 • Emergència de la febre de la Vall del Rift a Europa: avaluació del paper de mosquits autòctons a la potencial disseminació de la malaltia (investigadores principales: Dra. Núria Busquets, Dr. Nitu Pagès)

Ambdues iniciatives s'emmarquen dins de les actuacions del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El primer dels programes, es a dir,  el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, té per objectiu primordial fomentar el coneixement, i orientar-lo cap vuit grans reptes de la societat espanyola, identificats en l'Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar;
 2. Seguretat, qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima;
 3. Energia segura, sostenible i neta;
 4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat;
 5. Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primes;
 6. Canvis i innovacions socials;
 7. Economia i societat digital;
 8. Seguretat, protecció i defensa.

El segon programa es basa en promoure l'execució de projectes i altres actuacions d'investigació bàsica els resultats representin un avanç significatiu del coneixement per desenvolupar nous enfocaments i metodologies inabastables d'una altra manera i que per la naturalesa dels coneixements generats tenen un marcat caràcter transversal i bàsic.

¡Recomana aquesta pàgina!: