CReSA passarà a formar part de l'IRTA

El Patronat del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), l'òrgan màxim de decisió, ha acordat la dissolució per cessió global d'actius i passius d'aquesta Fundació a l’'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

La cessió global d'actius i passius del CReSA a IRTA implica la dissolució sense liquidació de la Fundació CReSA i la transmissió en bloc del seu patrimoni a l'IRTA, empresa que adquirirà per successió universal els drets i obligacions de la Fundació CReSA.

Aquest acord respon al desig de les entitats que han creat la Fundació i que s'integren en el seu Patronat (Universitat Autònoma de Barcelona i IRTA) de mantenir la seva activitat en les mateixes condicions en què s'han dut a terme fins al moment. Es preveu que el procés duri alguns mesos i s'estima que la integració definitiva a l'IRTA es realitzi a principis de 2015.

Per llegir l’anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): “ANUNCIO sobre disolución y liquidación del Centro”.


Per més informació, contacta:

Sílvia Pratsavall
silvia.pratsavall@cresa.uab.cat
Responsable d’Administració i Comptabilitat CReSA
Edifici CReSA, Campus UAB
08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: +34 93 581 44 91

 

¡Recomana aquesta pàgina!: