Primer curs bàsic de citometria de flux organitzat per el CReSA

El curs de citometria de flux va ser impartit per la unitat de citometria del CReSA a finals del mes de Març de 2014 i va durar quatre dies. Va comptar amb un total de 31 participants, entre els quals están els tècnics de laboratori, becaris i investigadors d'aquest centre d'investigació.

Va tenir tres objectius principals, en primer lloc, donar a conèixer els fonaments bàsics sobre la citometria de flux, en segon, familiaritzar els assistents amb el maneig dels equips i, finalment, presentar les diferents possibles aplicacions que se'n deriven d’aquesta tècnica.

La formació va consistir en dues sessions teòriques i una sessió pràctica que va incloure l'anàlisi de mostres en el citòmetre EPCS XL-MCL (ubicat als laboratoris NBS2) i en el citòmetre FACSAria I (ubicat a la Unitat de Biocontenció NBS3). A les sessions pràctiques, es van dividir els grups de 4 a 5 persones, possibilitant un tracte més proper, una atenció molt més individualitzada.

Al llarg del curs s'ha abordat les següents temàtiques:

 • Definició i antecedents històrics.
 • Components del citòmetre de flux.
 • Conceptes de fluorescència. Fluorocroms.
 • Compensació.
 • Generació anàlisi de dades.
 • Circuit de la mostra dins del citòmetre.
 • Paràmetres analitzables per citometria de flux.
 • Aplicacions pràctiques.
 • Tècniques de marcatge.
 • Immunoglobulines.
 • Isotips més comuns en citometria.
 • Normes per escollir els anticossos.
 • Increment senyal / soroll.
 • Sorting: nocions bàsiques.

Al final de cada jornada es van lliurar als alumnes qüestionaris tant d'avaluació de coneixements, com de satisfacció, per valorar l'eficàcia i l'acollida d'aquest curs entre els diversos col·lectius del CReSA. La valoració general va ser molt positiva, es va destacar l'alt aprofitament del curs a nivell tècnic. A causa dels resultats satisfactoris, s'ha planteja la possibilitat de llançar noves edicions d'aquest curs i una “spin off” futura en forma de curset avançat de citometria.

Per més informació, contacta:

Raquel Maeso García
raquel.maeso@cresa.uab.cat
Tel: +34 93 581 47 46 / 93 581 47 44

Lorena Córdoba Muñoz
lorena.cordoba@cresa.uab.cat
Tel: +34 93 581 45 93

¡Recomana aquesta pàgina!: