El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el CReSA signen un acord marc de col·laboració

Ambdues institucions es comprometen a reforçar relacions, unir esforços i acordar normes àmplies d'actuació, dins d'un marc preestablert, amb l'objectiu d'incrementar contactes i la col·laboració entre el Consell de Col·legi de Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el CReSA en activitats de formació i difusió cientificotècnica.

El passat 4 novembre 2014, el director d'aquest Centre de Recerca, Dr. Joaquim Segalés i la presidenta del CCVC, Carmen López, en representació de les respectives entitats, van signar un acord de marc de col·laboració amb una vigència de cinc anys.
Per tal d'establir sinergies, pacten prestar serveis tècnics, infraestructures i assessorament mutu, més a més es comprometen a oferir cooperació en programes de formació de manera contínua al seu personal.

D'altra banda, acorden organitzar i executar activitats comunes relatives a la promoció social de la recerca i desenvolupament tecnològic, incloent la participació conjunta en programes, projectes, jornades o activitats formatives, tant d'àmbit autonòmic, com nacional o internacional, considerats d'interès comú.

La missió del CCVC és representar la professió veterinària davant tant de la Generalitat de Catalunya, de l'Administració central de l'Estat i del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, com de qualsevol persona física o jurídica i organismes o entitats públiques i privades de qualsevol àmbit.

La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és una entitat de dret públic, creada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per la recerca en sanitat animal. Realitza activitats de formació, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, així mateix té interès a col·laborar amb els sectors socioeconòmics, amb l'objectiu d'assegurar una de les finalitats de la investigació, és a dir, la innovació i modernització del sistema productiu. L'acord pretén potenciar les capacitats de les dues entitats, combinant esforços en l'àmbit de la sanitat animal.


D'esquerra a dreta: Sr. Josep A. Gómez Muro, president del COVB; Dr. Joaquim Segalés Coma, director del CReSA; Sra. Carmen López, presidenta del CCVC

Per conèixer les possibilitats de col·laboració i aliança estratègica amb el CReSA:

Dr. Joaquim Segalés Coma
Perfil a Cercador d’Experts del CReSA
Director del CReSA
Correu eletrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus de la UAB      
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: