La RACVE atorga un “accèssit” a la publicació de divulgació científica respecte la infecció per M. hyopneumoniae

Beatriz García Morante, doctoranda industrial en el CReSA, és l’autora, juntament amb la Dra. Marina Sibila, investigadora del CReSA, i el Dr. Joaquim Segalés, director de l’esmentat centre, de l'article “Utilizació i interpretació de la serologia pel diagnòstic de la infecció per Mycoplasma hyopneumoniae”, guardonat amb un “accèssit” pel comitè científic de la Real Academia de Ciencias Veterinarias (RACVE).

L'article, publicat a la revista Producción Animal, es va presentar per optar al Premi Boehringer Ingelheim a la Divulgació Científica de la RACVE. Aquest premi té l'objectiu de promoure i reconèixer la tasca dels veterinaris en la divulgació dels avenços que es produeixen en l'àmbit veterinari, en els camps de la producció, sanitat i benestar animal.

En aquest treball s'introdueix breument les característiques clíniques, patològiques i epidemiològiques associades a la infecció per Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae), revisant les diferents tècniques diagnòstiques existents, especialment la tècnica d'ELISA.

La principal finalitat d'aquest article és l'actualització de la informació referent al diagnòstic serològic de la infecció per M. hyopneumoniae, prestant especial interès a la utilitat, avantatges i inconvenients, així com en els punts clau per a la correcta interpretació dels resultats.

El diagnòstic de la infecció per M. hyopneumoniae és complexa i requereix la combinació de diverses eines diagnòstiques. La correcta interpretació dels resultats, juntament amb la comprensió de l'epidemiologia d'aquesta infecció ha de permetre discernir si és aquest patogen l'agent causal dels problemes presents a la granja i, en conseqüència, permetre la presa de decisions per al control de la infecció.

Publicació relacionada:

Boehringer Ingelheim y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España entregan el Premio a la Divulgación Científica
- Nota de premsa publicada per Boehringer Ingelheim

Aquest treball s’ha publicat recentment a:

Utilización e interpretación de la serología para el diagnóstico de la infección por Mycoplasma hyopneumoniae
. Garcia-Morante B., Sibila M., Segalés J. Producció Animal, Nº 286, 2014, pàg. 6-12.


Per a més informació, contactar amb:

Beatriz García Morante
Estudiant de Doctorat en el CReSA
beatriz.garcia@cresa.uab.cat
Tel.: +34 935814527
Edifici CReSA, Campus UAB
08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (España)

¡Recomana aquesta pàgina!: