El CReSA organitza un curs sobre bioseguretat 3 i 4

La passada setmana, del 24 al 27 de març, es va celebrar un curs de formació teòric-pràctic sobre activitats en entorns de nivell de bioseguretat 3 i 4 a les instal·lacions del IRTA al CReSA Hi van participar alumnes procedents d’Itàlia, Alemanya, Kosovo, Senegal, Països Baixos i Espanya.

Aquest curs corresponia  a la setena i darrera edició del curs dins del projecte europeu BSL3/4 training school for scientist and staff (HOME/2011/ISEC/AG/CBRN/4000001951). El Dr. Xavier Abad, Gestor de Laboratoris i Oficial de Bioseguretat del CReSA ha estat l’organitzador local d’aquesta edició, molt celebrada per alumnes i professors.

El Dr. Abad explica les singularitats d’aquest curs: “La particularitat està en que els ponents de les sessions teòriques del matí, que treballen en centres de nivell de bioseguretat  3 o superior a Suècia, Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgica i Espanya, donen informació de primera mà sobre desinfecció, descontaminació, fumigació, disseny d’instal·lacions, accidents de laboratori, transport de materials infecciosos, gestió de bioseguretat en instal·lacions per a grans animals, avaluacions de risc i d’altres temàtiques. Però a més a més  – prossegueix - hi ha sessions pràctiques a la tarda que permeten als alumnes familiaritzar-se amb els processos d’entrada, canvis d’indumentària, tècnica de doble i triple guant, inactivació vírica, manipulació de soques de Bacillus anthracis i descontaminació del àrea de treball, entre d’altres.”

Formació pràctica als laboratoris de Nivell de Bioseguretat 3 (NBS3) CReSA

El curs està dissenyat per acollir 10 alumnes, i cada parella d’alumnes té l’atenció i tutoria exclusiva d’un professor al llarg de totes les sessions pràctiques, la qual cosa garanteix una formació intensa i de qualitat. Els alumnes també reben un llibre que conté, en una versió més maquetada, totes les xerrades i presentacions dels diferents professors (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-352733467X.html), a més del material de les presentacions en una memòria externa i un arxiu addicional amb diferents proveïdors i subministradors de materials interessants (guants, xeringues, sistemes motoritzats d'aire purificat, mascaretes, etc.). 

La idea dels professors participants és repetir i millorar aquest esquema de formació específic en una propera convocatòria internacional, donada la demanda de formació existent i tenint en compte que hi ha hagut més de 20 persones a la llista d’espera en aquesta darrera edició.

Participants i professors del curs. A la dreta, el Dr. Xavier Abad, organitzador d’aquesta edició.

Per contactar amb el Gestor de Laboratoris NBS2/NBS3 al CReSA:

Dr. F. Xavier Abad Morejón de Girón
Gestor de Laboratoris NBS2/NBS3 / Oficial de Bioseguretat
Email: xavier.abad@irta.cat
IRTA (programa de Sanitat Animal al CReSA)
Tel: (+34) 935814564 / (+34) 607732418
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: