Es descriu un nou plasmidi resistent a antibiòtics en el bacteri Haemophilus parasuis

Un estudi col·laboratiu entre la Dra. Virginia Aragónn, investigadora de l'IRTA al CReSA, i la Dra. Junkal Garmendia, investigadora del CSIC a l'Institut de Agrobiotecnologia de Navarra, ha descrit un nou plasmidi en H. parasuis que porta resistència als antibiòtics betalactàmics, com penicil·lines i cefalosporines, i que únicament es troba en els H. parasuis colonitzadors no virulents.

Els estudis de resistències a antimicrobians es centren habitualment en aïllats clínics bacterians. Així, s'ha descrit un alt grau de resistències a diversos antibiòtics en soques clíniques d'H. parasuis aïllades a Espanya.

Aquest nou estudi, liderat per la Dra. Garmendia en col·laboració amb la Dra. Aragónn, obre un nou capítol en els estudis de resistències a antimicrobians. Així, s'ha descobert l'existència d'un nou plasmidi en soques no virulentes d'H. parasuis, resistent als antibiòtics betalactàmics, que no s'ha pogut detectar en les soques aïllades de les lesions dels animals amb la malaltia de Glässer. Aquest plasmidi és de mida petita i és fàcilment mantingut per les soques que el tenen; no els hi suposa un desavantatge biològic.

"Aquests plasmidis representen un reservori de gens resistents a betalactàmics que poden ser transferits a altres agents patògens o altres bacteris" -explica la Dra. Aragón-. "Caldria destacar la importància de la microbiota quan es realitzen estudis de vigilància de resistències a antibiòtics".

La Dra. Aragónn és la responsable de la investigació en H. parasuis a l’IRTA.

En aquest treball també ha col·laborat el Dr. Bruno González-Zorn de la Universitat Complutense de Madrid, i s'ha publicat a: Moleres J, Sants-López A, Lázaro I, Labairu J, Prat C, Ardanuy C, González-Zorn B , Aragón V, Garmendia J. Novell blaROB-1-Bearing Plasmid Conferring Resistance to β-Lactams in Haemophilus parasuis Isolates from Healthy weaning Pigs. Appl Environ microbiol. 2015 Mar 6. PII: AEM.03865-14.

H. parasuis, l'agent causant de la malaltia de Glässer, és un dels primers colonitzadors de la mucosa nasal dels garrins. És prevalent en granges, i les lesions associades amb la malaltia són poliserositis fibrinosa i broncopneumònia. Els antibiòtics són comunament utilitzats en el control de la malaltia, tot i que s'ha descrit la resistència del microorganisme a diversos antibiòtics.

Antibiograma.

Per contactar amb la Dra. Aragón:
Dra. Virginia Aragónn
Investigadora de l'IRTA al CReSA
Email: virginia.aragon@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 94
Campus UAB, Edifici CReSA s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: