S'associa l'aparició transitòria d'E. coli resistents a cefalosporines en porcs amb els tractaments amb betalactàmics

Un estudi publicat recentment descriu l'associació entre el tractament amb betalactàmics (ceftiofur i amoxicil·lina) i l'aparició de soques d'E. coli resistents a cefalosporines (CR) durant el cicle de vida dins d'una granja de porcí.

Aquest estudi col·laboratiu ha estat realitzat per investigadors del CReSA (IRTA-UAB), Universidad Complutense de Madrid i Universitat de Lleida. La Dra. Migura, investigadora del CReSA, explica breument: "L'estudi ha mostrat que tots dos tractaments generen un augment en la prevalença d'E. coli CR durant el període de tractament, però la resistència disminueix després del tractament i, en el moment de la finalització, ja no es recuperen bacteris E. coli CR dels animals".

En l'estudi es van dividir cent garrins de 7 dies d'edat en dos grups: un grup control i un grup tractat parenteralment amb ceftiofur. Durant el període d'engreix, els dos grups es van subdividir en dos i es va administrar un segon tractament amb amoxicil·lina en pinso a dos dels quatre grups, quedant així els quatre grups de tractament: grup no tractat, grup tractat amb amoxicil·lina, grup tractat amb ceftiofur , i grup tractat amb ceftiofur i amoxicil·lina. Durant el tractament, es van recollir mostres fecals i es va aïllar E. coli CR. D'aquests aïllats es va analitzar la presència de gens de resistència a cefalosporines i es van tipificar els plasmidis que alberguen aquests gens.

Els resultats suggereixen que l'ús de ceftiofur i amoxicil·lina en diferents etapes del cicle de cria del porc són factors de risc independents per a la selecció d'E. coli CR. Tots dos antimicrobians betalactàmics seleccionen E. coli resistents durant el curs del tractament. No obstant això, no es van detectar bacteris E. coli CR en absència de pressió selectiva o quan els animals van partir a l'escorxador.

A més, els resultats d'aquest estudi han demostrat la coexistència de molts gens CR diferents dins d'una mateixa granja. Els experiments van revelar la presència d'una gran varietat de plasmidis de diverses mides incloent els mateixos gens de resistència. A més, l'estudi va demostrar que la coselecció de gens de resistència per diferents famílies d'antimicrobians en un mateix plasmidi probablement juga un paper important en el manteniment dels diferents mecanismes de resistència.

Durant l'última dècada, la resistència a betalactàmics d'ampli espectre, especialment cefalosporines de tercera i quarta generació i penems ha augmentat la preocupació de la comunitat científica. L'Organització Mundial de la Salut ha definit les cefalosporines de tercera i quarta generació com "críticament importants" per al seu ús en humans. No obstant això, el ceftiofur i la cefquinoma, cefalosporines de tercera i quarta generació respectivament, s'han desenvolupat exclusivament per a ús veterinari. L'ús sistèmic de cefalosporines en animals destinats al consum humà que podria seleccionar microorganismes resistents és preocupant a causa del paper que aquests animals poden exercir en la difusió de cefalosporinases d'espectre estès dins de la comunitat.

Cal dissenyar estudis per identificar altres factors de risc associats a la persistència d'aquests mecanismes de resistència i minimitzar la recirculació de soques resistents i/o plasmidis dins de les granges.

Aquest treball s’ha publicat en: Impact of the use of β-lactam antimicrobials on the emergence of Escherichia coli isolates resistant to cephalosporins under standard pig-rearing conditions. Cameron-Veas K, Solà-Ginés M, Moreno MA, Fraile L, Migura-Garcia L. Appl Environ Microbiol. 2015 Mar;81(5):1782-7.

Crèdit: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Per a contactar amb la investigadora principal de l’estudi:

Lourdes García-Migura
Perfil al Buscador d’Experts del CReSA
Correu electrònic: lourdes.migura@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España

¡Recomana aquesta pàgina!: