L’IRTA-CReSA investiga sobre el MERS-CoV en un nou projecte europeu

El nou projecte europeu ZAPI (Zoonoses Anticipation and Preparedness Initiative) intentarà escurçar el temps per a respondre adequadament a les malalties infeccioses emergents utilitzant l’enfocament “un món, una salut”. El Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), que hi participa com a soci dins del consorci, focalitzarà la seva recerca en el coronavirus causant de la Síndrome Respiratòria per Coronavirus de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), una greu malaltia respiratòria de l’ésser humà transmesa per animals.

Les zoonosis són totes aquelles malalties i infeccions que es transmeten de forma natural entre els animals i l’home. Més del 60% dels patògens humans coneguts són d’origen zoonòtic i per tant tenen una relació directa amb les activitats de Salut Pública en l’àmbit veterinari. Durant els cinc anys de durada del  projecte es desenvoluparan plataformes per a la ràpida identificació i producció de dominis virals que es poden utilitzar com a vacunes veterinàries i plataformes per al ràpid desenvolupament, selecció i producció d'anticossos protectors per a protegir la població humana. El projecte no només tindrà com a objectiu el ràpid desenvolupament d'aquests productes, sinó també assegurar el registre i l'aplicació de les eines de control tan aviat com sigui possible després de l'emergència de patògens. El projecte se centrarà en tres patògens prioritaris: el virus de la febre de la Vall del Rift, el virus d’Schmallenberg i el MERS-CoV.

IRTA-CReSA basarà el seu treball en l’ús de models animals on fer testatge de prototips vacunals enfront del MERS-CoV. Aquesta malaltia es va observar per primer cop en humans l’any 2012, i fins ara s’han confirmat més de 1.000 casos d'infecció amb una letalitat al voltant del 35%. El virus causant del MERS-CoV s’ha aïllat en persones i dromedaris, però es requereixen més estudis conjunts en l’àmbit de la salut humana i la sanitat animal per aclarir moltes preguntes que encara no tenen resposta. IRTA-CReSA ja té experiència treballant amb aquest virus, ja que s’hi han realitzat un experiment amb dromedaris dins de les seves instal·lacions de Bioseguretat de Nivell 3 (NBS3).

ZAPI, que acaba de començar, va ser llançat en resposta la 11a convocatòria de la Innovative Medicines Initiative (IMI), reuneix a 20 socis europeus de l'acadèmia, la indústria i especialistes en temes regulatoris, i té un pressupost de més de 20 milions d’euros. L’IMI és la major iniciativa públic-privada europea que té com a objectiu accelerar el desenvolupament de millors medicaments i més segurs per als pacients. Es tracta d’una iniciativa conjunta entre la Unió Europea i l’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) que dóna suport a projectes de recerca en col·laboració i construeix xarxes d'experts industrials i acadèmics per tal d'impulsar la innovació farmacèutica a Europa.

Més informació:

Nota de premsa sobre la reunió d’inici del projecte: http://www.wageningenur.nl/en/newsarticle/Launch-of-the-Zoonoses-Anticipation-and-Preparedness-Initiative-ZAPI.htm

Més informació sobre el MERS-CoV (font: OIE): Preguntas y respuestas sobre el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS‐CoV). Actualización de agosto de 2014

Més informació sobre zoonosis: Revista CReSAPIENS nº 6

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

¡Recomana aquesta pàgina!: