Investigadors d’IRTA-CReSA participen en el Pla Nacional de Resistències a Antibiótics (PRAN)

El Dr. Ignacio Badiola i la Dra. Lourdes Migura, investigadors d’IRTA-CReSA, participen activament en el Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos. Aquest Pla Nacional (PRAN) té com a objectiu reduir l'emergència de bacteris resistents als antimicrobians així com les seves conseqüències per a la salut humana degut a l'ús inadequat d'antibiòtics, tant en medicina humana com en veterinària. A més, es proposa preservar de manera sostenible l'arsenal terapèutic existent, que actualment corre perill a causa de l'aparició de bacteris resistents a antimicrobians d'última generació.

El PRAN s'emmarca en una política conjunta europea que dóna resposta a l'estratègia mundial impulsada des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la qual tots els governs han de tenir per a maig de 2017 un pla d'acció nacional compatible amb el pla de acció mundial. Al Pla Nacional hi participen 190 experts de diferents ministeris (Sanitat, Agricultura, Interior, Defensa i Educació), Comunitats Autònomes, societats i associacions científiques, professionals, laboratoris de referència, plataformes professionals, experts externs, universitats i organitzacions col·legials.

Els antimicrobians són medicaments utilitzats per tractar les infeccions causades per bacteris, fongs, paràsits i virus. La resistència als antimicrobians és la capacitat d'un microorganisme de sobreviure a un antimicrobià (per exemple, un antibiòtic) al que originalment era vulnerable. En conseqüència, els tractaments convencionals es tornen ineficaços i, a més d'augmentar la morbiditat i la mortalitat, les infeccions persisteixen i augmenta el risc de propagació. Aquesta tendència a l'increment de bacteris resistents observat en les últimes dècades es deu, principalment, a dos factors: la prescripció d'antibiòtics per al tractament de malalties infeccioses en medicina humana i l'ús d'antimicrobians en animals de producció, que fa que augmenti el risc d'entrada de bacteris resistents a la cadena alimentària i, per tant, al consumidor. En definitiva, la lluita contra la resistència als antimicrobians requereix la millora conjunta de l'ús dels antimicrobians tant en sanitat humana com en sanitat animal, i el bloqueig de la transmissió dels microorganismes resistents.

En aquest context cal coordinar mesures urgents a nivell local, nacional i internacional per aconseguir tractaments adequats i conservar la potència dels antimicrobians per a les generacions futures. Per tal d’assolir l'objectiu del PRAN, es proposen sis línies estratègiques comunes per a la sanitat humana i veterinària: 1) Vigilància del consum d'antibiòtics i de les resistències als antimicrobians; 2) Controlar les resistències bacterianes; 3) Identificar i impulsar mesures alternatives i/o complementàries de prevenció i tractament; 4) Definir prioritats en matèria d'investigació; 5) Formació i informació als professionals sanitaris; i 6) Comunicació i sensibilització de la població en el seu conjunt i de subgrups de població.

Els investigadors del CReSA participen en 14 de les 24 mesures que es proposen per assolir els objectius del Pla.

Més informació:

Activitats de l’OMS per a contenir la resistència als antimicrobians: http://www.who.int/drugresistance/activities/es/

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: