Ineficàcia de la vacuna viva atenuada enfront del virus de la pesta porcina clàssica en porcs que desenvolupen PPC de forma persistent

La pesta porcina clàssica (PPC) causa pèrdues importants en la cria de porcs, amb diversos graus en la severitat de la malaltia. Les vacunes vives atenuades contra el virus de la pesta porcina clàssica (VPPC) s'utilitzen habitualment en els països endèmics. No obstant això, malgrat els programes de vacunació intensiva en aquestes zones durant més de 20 anys, la PPC no ha estat eradicada. Estudis d'epidemiologia molecular en aquestes regions suggereixen que el virus que circula al camp ha evolucionat sota la pressió de selecció positiva exercida per la resposta immune a la vacuna, l'ha pogut influir en la generació de noves variants virals més atenuades. Un treball recent de la línia de Pestivirus del CReSA (IRTA-CReSA) va demostrar que una alta proporció de garrins persistentment infectats poden ser generats després de la infecció postnatal primerenca amb soques de baixa i/o moderada virulència. Aquests animals es van mantenir virèmics i excretant virus i van mostrar un estatus clínic normal.

Considerant aquesta troballa, en aquest treball, es va estudiar la resposta enfront de la vacuna contra el VPPC (soca xinesa "C" lapinizada), en els porcs persistentment infectats a sis setmanes d'edat. Porcs-VPPC negatius van ser a més vacunats com a controls. Es va monitoritzar la resposta d'anticossos, la resposta d'interferó gamma, així com la càrrega d'RNA del VPPC que va generar la persistència i la càrrega de RNA del virus vacunal. Durant els 21 dies després de la vacunació no es va detectar l'RNA de la soca vacunal en cap de les mostres de sèrum i tonsil·les en els porcs persistentment infectats. A més, aquests animals van ser incapaços de generar resposta d'anticossos-E2 específics o títols d'anticossos neutralitzants després de la vacunació. De la mateixa manera, no es va generar resposta de cèl·lules T productores d'IFN-gamma cel·lular enfront al VPPC o PHA en aquests animals. En aquest treball es va demostrar l'absència de resposta a la vacunació en porcs persistentment infectats amb el VPPC. Aquests resultats poden tenir implicacions rellevants per al control de la PPC mitjançant la vacunació. Així mateix, aquests resultats podrien ser de gran valor per entendre la resposta a altres infeccions virals persistents en éssers humans i animals.

Dra. Llilianne Ganges Espinosa
Investigadora principal de la línia de Pestivirus, Subprograma de Malalties Exòtiques
Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)
llilianne.ganges@irta.es

Referèncie:

Efficacy of a live attenuated vaccine in classical swine fever virus postnatally persistently infected pigs. Muñoz-González S, Perez-Simó M, Muñoz M, Bohorquez JA, Rosell R, Summerfield A, Domingo M, Ruggli N, Ganges L. Vet Res. 46:78. doi: 10.1186/s13567-015-0209-9.

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: