L’IRTA-CReSA assessora Amèrica Central en matèria d’inspecció de la carn de boví

Els investigadors de l’IRTA-CReSA el Dr. Miquel Nofrarias i el Dr. Enric Vidal  van participar en un projecte d’assessorament en matèria d’inspecció de la carn de boví per a països de l’Amèrica central. La iniciativa va sorgir arrel d’una sol·licitud per part de l’OIRSA: Organisme Regional Internacional de la Sanitat Agropecuaria que representa els diferents països de l’Amèrica central en materia de seguretat alimentaria.

El projecte ha constat de tres fases. En una primera fase el Dr. Nofrarías va realitzar una missió tècnica a Nicaragua, Panamà i Honduras durant la qual es  va auditar el sistema d’inspecció de la carn de boví a escorxadors dels països mencionats. Es van mantenir també diverses reunions de treballs amb representants de les autoritats i el sector.

La segona fase va consistir en la redacció d’un informe de diagnòstic i l’elaboració d’un Manual d’inspecció de la carn de boví basat en els estàndards de la Unió Europea i enfocat a preparar els països centreamericans per a l’exportació de carn fresca de boví. Finalment, el passat novembre, el Dr. Nofrarías va tornar a viatjar a Managua per realitzar la presentació del manual en el marc d’un curs de capacitació per a inspectors oficials.
El curs va comptar amb presentacions teòriques, una part pràctica i la presentació del SESC, el servei de suport a escorxadors que l’IRTA-CReSA duu a terme per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2008.

Reunions de treball a Managua, Nicaragua.

 

 

Curs de capacitació per a inspectors de la carn de boví.

 


Clausura del curs a Managua, Nicaragua.

Per a contactar amb els investigadors responsables del projecte:

Dr. Miquel Nofrarías
Investigador de l’IRTA del programa de Sanitat Animal al CReSA
Email: miquel.nofrarias@irta.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40 (Ext 1771)


Dr. Enric Vidal
Investigador de l’IRTA del programa de Sanitat Animal al CReSA
Email: enric.vidal@irta.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40 (Ext 1729)
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: