Lectura de Tesi Doctoral de Juliana González Zabala

El proper dimecres 10 de febrer de 2016 tindrà lloc, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB la lectura de la Tesi Doctoral de Juliana González Zabala que porta per títol: Conserved Hemagglutinin Peptides of Influenza Virus as Potential Multivalent Vaccine Candidate: Characterization of Immune Response in different Animal Models. Aquest treball de tesi ha estat dirigit per Ayub Darji, investigador de l’IRTA-CReSA del Subprograma de Malalties Exòtiques.

Els virus d'influença A (IAVs) són els responsables de brots pandèmics i de la majoria de les epidèmies anuals d’influença en els éssers humans, aus i porcs. Els virus d'influença A es divideixen en subtipus, basats en la naturalesa de les seves glicoproteïnes de superfície, hemaglutinina (HA) i neuraminidasa (NA). La HA és una glicoproteïna de superfície homotrimérica que vehicula l'entrada del virus d'influença a través de la unió cel·lular i esdeveniments de fusió de membranes. La butxaca d'unió al receptor de HA està envoltat pels llocs d'unió d'anticossos antigènicament variables. Per tant, els anticossos dirigits a aquests llocs haurien, en principi, de bloquejar la unió a les proteïnes del receptor, inhibint així l'entrada del virus, mostrant activitat d'inhibició de l'HA i activitat de neutralització viral. Malgrat això, la subunitat 1 de la HA (HA1) és altament variable en els diferents virus d'influença i tendeix a canviar sota pressió immune; per tant, el virus fàcilment esquiva els anticossos neutralitzants induïts per la vacunació o per infeccions anteriors.  Les conseqüències negatives de la infecció per el virus d'influença incentiven al món de la ciència a promoure el desenvolupament de vacunes multivalents contra la grip, que tinguin protecció eficaç enfront de totes les soques de grip. D’aquí ve que  el camp de la bioinformàtica s'hagi convertit en una part important de la identificació i validació precoç de noves dianes terapèutiques que podrien ser un primer pas essencial en el desenvolupament d'una vacuna eficaç per al virus d'influença, que tingui en compte l'alta variabilitat dels seus determinants antigènics.

En aquesta tesi es va postular que la HA1 podria representar una diana potencial per a una vacuna multivalent enfront de la infecció per influença virus. Per tant; l'objectiu general d'aquesta tesi va ser examinar pèptids conservats de HA1 del virus de la influença, basats en el mètode d'informació espectral, avaluar l'eficàcia d'aquests pèptids seleccionats per induir immunitat i generar protecció als animals enfront de la infecció. Per desenvolupar aquest objectiu, es van dur a terme tres estudis experimentals: en ratolins (Capítol 1), porcs (Capítol 2) i pollastres (Capítol 3).

En el primer estudi, es va avaluar l'efecte protector dels pèptids HA1 enfront del virus pandèmic H1N1 de 2009 (pH1N1) i el virus d'influença d'alta patogenicitat aviària H7N1 en un model de ratolí (Capítol 1). En aquest estudi, els ratolins van ser vacunats per via intraperitoneal amb la barreja de pèptid sintètic (NG34 + DC89) i desafiats amb el pH1N1 o H7N1 del virus d'influença. Es va observar rna mortalitat del 85% en els ratolins control, independentment del virus utilitzat per al desafiament, un 80% i un 66% dels ratolins vacunats amb pèptid van sobreviure al desafiament amb pH1N1 i H7N1, respectivament, sense virus d’influença detectable. Els ratolins vacunats supervivents es van correlacionar amb la presència d'anticossos neutralitzants de reactivitat creuada en sèrums abans de l'exposició. La immunització amb NG34 + DC89 també va induir resposta immune en mucoses; demostrant en un 50% dels animals la presència de IgA al rentat broncoalveolar. Els nostres resultats també van permetre mostrar que la vacunació de NG34 + DC89 és capaç d'induir anticossos i la protecció creuada neutralitzant davant de dos soques heteròlogues, pH1N1 i H7N1. Per tant, pèptids NG34 + DC89 representen un immunogen atractiu, el qual podria ser més optimitzat per a futures formulacions de vacunes multivalents front el virus d'influença.

En el segon estudi, es va avaluar la immunogenicitat dels pèptids HA1 en un model porcí, així mateix; es va valorar la capacitat de produir anticossos per neutralitzar els virus d'influença in vitro (Capítol 2). En aquest estudi, es va utilitzar quatre pèptids HA1 del subtipus H1 del virus d'influença (NG34, DC55, RA22 i SS35), es va avaluar la seva immunogenicitat en porcs convencionals de granja enfront dels virus homòlegs i heteròlegs d'influenza. Les vacunes de pèptids sintètics van induir anticossos amb capacitat neutralitzant i d'inhibició enfront dels virus homòlegs com el virus pandèmic de 2009 H1N1 i el virus porcí H1N1. Els anticossos induïts també van presentar reacció creuada amb els virus heteròlegs d'origen aviar com el d'alta patogenicitat H7N1 i el de baixa patogenicitat H5N2; i un d'origen porcí com el virus circulant H3N2. D'altra banda, es van detectar anticossos específics d'IgA-secretora en hisops nasals. Els resultats mostren que els pèptids avaluats van ser immunogènics en porcs. La resposta humoral amb l'activitat neutralitzant i d'inhibició d'hemaglutinina generada després de la vacunació podria ser utilitzada en altres estudis d'immunitat protectora heterosubtípica.

En el tercer estudi, es va avaluar l'efecte protector dels pèptids de HA1 enfront del virus aviar altament patogen de grip H7N1 en pollastres de granja (Capítol 3). En aquest estudi, es van utilitzar dos pèptids sintètics NG34 i SS35 per vacunar pollastres de granja. La vacunació amb pèptids NG34 o SS35 van induir anticossos específics que reconeixen virus heteròlegs, com H7N1 i H5N2 in vitro. La vacunació amb pèptid NG34 va provocar una resposta d'anticossos protectors que va conferir una protecció parcial enfront d'un desafiament letal amb H7N1. A més, el pèptid NG34 va induir una resposta immune de la mucosa, que correlacionava amb la disseminació viral reduïda en hisops orofaringis/cloacals i a la polpa de la ploma. Per contra, animals vacunats amb el pèptid SS35 no va aconseguir produir una eficient resposta immune protectora davant el desafiament letal H7N1.

D'aquests estudis es poden extreure quatre conclusions principals: (i) Els pèptids HA1 són immunogènics en tots els models animals assajats (ratolins, porcs i pollastres) i indueixen resposta immunitària humoral i de mucosa. (ii) La vacunació amb pèptids de HA1 confereixen una protecció significativa contra els diferents subtipus de virus de grip en ratolins; (iii) Els porcs vacunats amb pèptids HA1 indueixen anticossos capaços d'inhibir i neutralitzar diferents subtipus de virus de grip A. (iv) La vacunació amb pèptids de HA1 confereix una protecció parcial contra un virus d’alta patogenicitat aviària/H7N1 en pollastres de corral.

En general, els nostres resultats proporcionen informació sobre noves aproximacions per a la vacunació enfront de la infecció del virus d'influença i un major coneixement de la resposta immune enfront del virus d'influença en ratolins, porcs i pollastres després de la vacunació.

 

Patologia del virus Influenca al pulmó. 

Per a contactar amb el Dr. Darji, director d’aquesta tesi:

Dr. Ayub Darji
Investigador de l’IRTA del programa de Sanitat Animal al CReSA
Email: ayub.darji@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain


Els estudis de doctorat de na Juliana González Zabala van ser finançats per una beca pre-doctoral del Govern d’Espanya associada al projecte: NUEVAS FORMULACIONES VACUNALES PARA PREVENIR LA INFLUENZA PORCINA. DESARROLLO DE UNA POTENCIAL VACUNA UNIVERSAL PRODUCIDA A BAJO COSTE (RTA2010-00084-C02-02) finançat per el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: