El gènere Culicoides a la Península Ibèrica: estudi de la biologia de potencials vectors dels virus de la Llengua Blava i Schmallenberg

El passat dimarts 9 de Febrer de 2016 va tenir lloc, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB la lectura de la tesi doctoral de Sandra Talvera Forcades, dirigida per el Dr. Nonito Pagès i que porta per títol: El gènere Culicoides a la Península Ibèrica: estudi de la biologia de potencials vectors dels virus de la Llengua Blava i Schmallenberg.  

Al voltant d‘unes 1.400 espècies del gènere Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) s’han descrit a nivell mundial, algunes de les quals són conegudes com  a transmissores de protozous, filàries i virus que poden afectar tant a humans com a animals domèstics i/o salvatges. El virus de la Llengua Blava i el recent descobert virus Schmallenberg  són responsables de malalties  infeccioses no contagioses,  detectades  en remugants domèstics i salvatges, transmeses per espècies del gènere Culicoides.

Patró alar de les diferents espècies de Culicoides

Al llarg d’aquesta tesi doctoral podem diferenciar dos eixos de recerca que ens permeten millorar en el coneixement de l’epidemiologia de les malalties de la Llengua Blava (LB) i Schmallenberg (SB). El primer eix de recerca proporciona una millora en el coneixement de la diversitat, morfologia i distribució de les espècies de Culicoides a la Península Ibèrica. Les dades obtingudes a través de la morfologia i la seqüenciació de l’ADN ens han permès detectar la presència de 13  espècies no identificades prèviament a l’àrea d’estudi. En aquesta àrea dues zones ecològiques s’han pogut diferenciar, la zona del nord amb espècies amb distribució típica del nord paleàritc europeu, i  la zona del sud amb espècies amb una distribució típica del sud paleàrtic. Un anàlisi concís de les característiques morfològiques i les seqüències d’ADN es va realitzar als individus pertanyents als grups Pulicaris i Punctatus. Els resultats obtinguts revelen la presència de dues noves espècies dins el subgènere Culicoides: C. cryptipulicaris i C. quasipulicaris, ambues espècieses troben estretament relacionades filogenèticament a altres espècies de Culicoides que actuen com a vectors de malalties a Europa. El segon eix de recerca està dirigit a caracteritzar les comunitats de Culicoides presents a diverses àrees naturals habitades per diferents espècies de remugants salvatges localitzades al llarg de la Península Ibèrica. Els resultats mostren que a escala local, la presència de les principals espècies vectores dels virus de la LB i SB en les àrees de remugants salvatges coincideix amb la de les granges sentinella properes. Les dades suggereixen que aquestes espècies podrien tenir un paper destacat com a vectors pont de diferents patògens entre remugants domèstics i salvatges.  Els resultats donarien suport a la hipòtesi de que els remugants salvatges podrien actuar com a  reservori de la LB i SB, i posteriorment estar involucrats en la reintroducció d’aquestes malalties a les granges  de remugants domèstics. En aquest context, és essencial el coneixement precís dels hàbits alimentaris de les comunitats de Culicoides en contacte amb remugants salvatges. L’origen de la sang, es va poder determinar en 114 de les 224 femelles amb l’abdomen amb sang capturades en els ecosistemes naturals, pertanyents a 14 espècies de Culicoides diferents. El 91.1% dels hostes escollits pels Culicoides van ser mamífers i el 8.9% aus. L’hoste més abundant va ser el cérvol (66.7%) seguit per l‘home (13%) i la daina (6.1%).

Abundància relativa de les principals espècies vectores dels VLB i VSB a les diferentes àrees de mostreig


Per a contactar amb la Dra. Sandra Talavera

Dra. Sandra Talavera
Investigadora de la línia d’Arbovirus i artròpodes vectors (ARTROPOVIR) del Subprograma de Malalties exòtiques de l’IRTA-CReSA.
Email: sandra.talavera@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

Aquets estudis han estat finançats per DARP: Programa de vigilància entomològica de la Llengua Blava, projecte INIA FAU 2008-0019, EU grant GOCE-2003-010284 EDENext

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: