La vacuna contra la tuberculosis BCG és segura per al seu us en cabres

La vacunació d'animals domèstics guanya cada cop més pes com a estratègia a llarg termini per al control de la tuberculosi. A l'estat espanyol, la tuberculosi en cabrum, causada principalment pels bacteris Mycobacterium bovis i Mycobacterium caprae, és responsable de pèrdues econòmiques importants ja que implica limitacions comercials i obliga a la realització de buidats sanitaris en moltes de les explotacions infectades. A més a més, recentment s'ha evidenciat que les cabres infectades poden ser una font d'infecció de tuberculosi per les explotacions de bestiar boví.

Un equip d'investigació de l'IRTA-CReSA, liderat pel Dr. Bernat Pérez de Val, ha realitzat un assaig en condicions de camp per avaluar la seguretat en l'espècie caprina de la vacuna BCG, una soca atenuada (que ha perdut la virulència) de Mycobacterium bovis, que actualment és l'única vacuna disponible contra la tuberculosi en humans. Anteriorment el mateix equip d'investigació ja havia demostrat en un context experimental l'eficàcia de la vacuna per conferir protecció en cabres infectades amb el bacteri causant de la tuberculosi.


L'estudi de seguretat es va dur a terme amb cabres productores de llet i cabrits a la granja experimental de la Universitat Autònoma de Barcelona. La vacuna no va ser detectada ni en la llet ni en la femta de cap dels animals durant tot l'estudi, que va durar 24 setmanes. Posteriorment els animals van ser eutanasiats i es va realitzar una necròpsia completa dels animals per trobar la presència de la vacuna en l'organisme. Després d'aquesta avaluació exhaustiva només es van detectar petits nòduls al punt d'inoculació de la vacuna en alguns dels animals. Les reaccions adverses van ser, per tant, locals i pràcticament insignificants. El cultiu bacteriològic va demostrar que en aquests animals la vacuna era ja biològicament inactiva i sense capacitat per generar cap efecte virulent.

Malgrat tot, la resposta immunològica generada per la vacuna es va detectar després de la vacunació i es va mantenir fins al final de l'estudi, indicant que els animals estaven correctament immunitzats enfront de la tuberculosi.

Els resultats d'aquest estudi indiquen que la vacunació amb BCG és segura per al seu ús en bestiar cabrum, per al medi ambient i per al consum.

Aquest treball ha estat publicat recentment a la revista científica Vaccine:

Pérez de Val B, Vidal E, López-Soria S, Marco A, Cervera Z, Martín M, Mercader I, Singh M, Raeber A, Domingo M. Assessment of safety and interferon gamma responses of Mycobacterium bovis BCG vaccine in goat kids and milking goats.Vaccine. 2016 Feb 10;34(7):881-6. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.01.004. Epub 2016 Jan 13.

Aquests estudis han estat finançats a través de l’encàrrec de servies del DARP a l’IRTA CReSA i per un projecte del Plan Nacional de I+D+i  del MINECO (Ref. AGL2012-36171) liderat per la Universidad Complutense de Madrid.

Per a contactar amb el Dr. Bernat Pérez de Val

Dr. Bernat Pérez de Val
Investigador del Subprograma de Malalties endèmiques de l’IRTA-CReSA.
Email: bernat.perez@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: