Mosquits autòctons i invasors de Catalunya com a vectors d'arbovirus zoonòtics

El proper Divendres 22 de Juliol de 2016 a les 11:00h del matí a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB  tindrà lloc la lectura de tesi de Marco Brustolin que porta per títol: “Mosquits autòctons i invasors de Catalunya com a vectors d'arbovirus zoonòtics” dirigida per els investigadors de l’IRTA-CReSA:  Dra. Nuria Busquets i el Dr. Nitu Pagès.

Les malalties transmeses per mosquits (MTM) són una creixent preocupació per a la salut pública mundial. L'augment de les activitats humanes a escala internacional i l'escalfament global han permès la ràpida difusió i establiment d’espècies invasores de mosquits en noves àrees geogràfiques. A més, la globalització facilita la introducció d'arbovirus exòtics en àrees naïve, on el mosquit està present, incrementant la probabilitat dels brots de MTM.

Els brots de MTM, especialment aquells causats per arbovirus com el virus del Dengue, el virus de Zika, el virus de la febre de la vall del Rift (VFVR) o el virus de la febre del Nil Occidental (VFNO), tenen greus conseqüències per a la salut pública i/o veterinària. Les pèrdues econòmiques degudes a les MTM zoonòtiques poden comprometre severament l'economia del país afectat. Aquest aspecte és particularment rellevant en els països en desenvolupament, on malalties com la febre de la vall del Rift poden provocar la mort d'un nombre extremadament elevat d'animals, tant domèstics com salvatges. Per aquests motius, cal adquirir un profund coneixement de les espècies de mosquit presents en un país i quines d'elles poden ser vectors dels diferents agents patògens, per tal de poder dissenyar plans de vigilància i controls entomològics eficients.

Aedes albopictus, el mosquit tigre.La primera part de la tesi ofereix una visió general sobre la importància de les MTM, el paper dels vectors i el concepte de competència vectorial. A més es proporciona una descripció del VFNO i del VFVR.  

Fins ara es desconeixia la dinàmica poblacional i l'estructura genètica de l'espècie invasora Aedes albopictus (el mosquit tigre) a Espanya. A més, no s'havia realitzat fins al moment cap estudi de competència vectorial de poblacions espanyoles de Culex pipiens i Aedes albopictus per arbovirus zoonòtics (VFNO i VFVR).L'objectiu d'aquesta tesi va ser investigar aquests dos punts.

La segona part està formada per tres estudis originals fets amb l'objectiu de respondre a les preguntes proposades.

En el primer estudi es va analitzar l'estructura genètica d'Ae. albopictus a Espanya utilitzant diferents tècniques d'anàlisi genètica. En base als resultats obtinguts es van formular dues hipòtesis per explicar la introducció i la difusió d'aquesta espècie al país. A més, es va realitzar un estudi sobre la dispersió global d'Ae. albopictus. Els resultats confirmen la importància de les activitats humanes en la dispersió local i global d'Ae. albopictus.

El laboratori d’Entomologia a la unitat de biocontenció de l’IRTA-CReSA.En el segon i el tercer estudi es va demostrar que les espècies Cx. pipiens i Ae. albopictus d'Espanya són vectors competents per VFNO i VFVR. En tots dos estudis es va demostrar també la importància d'usar temperatures variables durant el període extrínsec d'incubació. Els resultats indiquen que la utilització de temperatures variables permet estimar amb més precisió la competència vectorial. A més, es van utilitzar diferents mètodes per a la detecció de partícules virals en la saliva dels mosquits infectats.
Aquests estudis han estat finançats en part per: programa RecerCaixa, el projecte AGL2013-47257-P del Govern d’Espanya i el projecte Europeu FP7-613996 VMERGE.

Aquesta tesi ha donat lloc a la seguent publicació a la revista científica Medical and Veterinary Entomology:

Brustolin M, Talavera S, Santamaria C, Rivas R, Pujol N, Aranda C, Marques E, Valle M, Verdun M, Pages N, Busquets N. Culex pipiens and Stegomyia albopicta (= Aedes albopictus) populations as vectors for lineage 1 and 2 West Nile virus in Europe. Med Vet Entomol. 2016 Feb 18. doi: 10.1111/mve.12164.

Per a contactar amb els directors d’aquesta tesi

Dra. Núria Busquets 
Investigadora de la línia d’Arbovirus i artròpodes vectors (ARTROPOVIR) del Subprograma de Malalties exòtiques de l’IRTA-CReSA.
Email: nuria.busquets@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Dr. Nitu Pagès 
Investigador de la línia d’Arbovirus i artròpodes vectors (ARTROPOVIR) del Subprograma de Malalties exòtiques de l’IRTA-CReSA.
Email: nonito.pages@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: