Projecte de cooperació entre IRTA-CReSA i CENSA, Cuba, per lluitar contra la pesta porcina clàssica.

Tres investigadores de la Línia de Pestivirus del programa de Sanitat Animal (CReSA), IRTA: Llilianne Ganges (investigadora principal), Rosa Rosell (investigadora), Sara Muñoz (estudiant de doctorat) i una tècnic de laboratori, Marta Pérez, participen en un projecte de cooperació per i pel desenvolupament, AECID concedit al CRESA que porta per títol: Estudis d'evolució i patogènia del virus de la pesta porcina clàssica (VPPC) en condició endèmica. Aquest projecte s'executa en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), La Habana, Cuba.

La pesta porcina clàssica (PPC) és una malaltia viral altament contagiosa inclosa en la llista de malalties de declaració obligatòria de l'Organització Mundial de Salut Animal (OIE). Per l'impacte d'aquesta malaltia en la seguretat alimentària la FAO impulsa un Programa Continental per la seva eradicació a les Amèriques, al qual Cuba està subscrit. Existeixen antecedents de cooperació entre el CENSA, Cuba i el programa de Sanitat Animal (CReSA), IRTA a la temàtica de PPC.

 

El present projecte té una alta vinculació amb la cooperació espanyola, pel fet que molts dels països amb què l'AECID col·labora són endèmics de pesta porcina clàssica. Amb l'execució d'aquest projecte s'obtindran nous mètodes de diagnòstic per detectar formes clíniques inaparents de la PPC. Les investigacions i material generat amb el present projecte ajudaran al control d'aquesta malaltia, i pot millorar la seguretat alimentària i l'estabilitat econòmica a la regió del Carib.

La línea de pestivirus, gràcies a la disponibilitat de la unitat de biocontenció de Nivell tres de l’IRTA-CReSA, ha fet, en el ultims anys, grans aportacions al coneixement de la patogènia d’aquest virus tant el porc domèstic com en porc senglar.

Per a contactar amb la invesigadora principal d’aquest projecte:

Dra. Llilianne Ganges 
Investigadora de la línia de Pestivirus del Subprograma de Malalties exòtiques de l’IRTA-CReSA.
Email: Llilianne.ganges@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: