L’IRTA-CReSA participa en l’organització d’un Màster Erasmus Mundus sobre malalties infeccioses i One Health

La Comissió Europea ha aprovat la proposta de màster Erasmus Mundus "International Master of Science in Infectious Diseases and One Health" que serà impartit entre la UAB, la Universitat d'Edimburg (Regne Unit) i la Universitat François Rabelais de Tours (França). La primera edició començarà el 2017. Els coordinadors del programa a la UAB seran la investigadora de l’IRTA-CReSA, Natalia Majó i Laila Darwich, ambdues professores del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB.

La proposta ha rebut una valoració de 95 punts sobre 100 per part de l'Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) de la Comissió Europea. Ha estat una de les 27 propostes aprovades entre les 89 que s'hi havien presentat.


La proposta ha estat valorada per la gran qualitat de les institucions implicades en el camp de les malalties infeccioses humanes i animals; a més de les tres universitats, el màster comptarà amb la col·laboració de 34 socis tant europeus com extracomunitaris: centres de recerca, indústria, institucions de salut pública, etc. Destaca, a més, l'alt grau d'internacionalització del programa, ja que els estudiants seguiran la seva formació a les tres universitats implicades, i l'orientació pràctica del màster, que inclourà una estada de sis mesos a centres de recerca o empreses del sector.

l’IRTA-CReSA és un dels associate partners del projecte i participa impartint un mòdul de Bioseguretat i Biocontenció, a càrrec del Dr. Francesc-Xavier Abad oficial de bioseguretat de l’IRTA-CReSA, a les instal·lacions del nivell 3 de bioseguretat de l’Edifici CReSA, situades al Campus de la UAB. El programa s’integrarà amb el programa del Màster Oficial en Zoonosi i una sola salut (ONE HEALTH)  ofert per la UAB i que també compta amb la participació d’investigadors del IRTA-CReSA.


Els màsters oficials Erasmus Mundus són cursos integrats, d'alt nivell, que imparteix un consorci format, per almenys, tres universitats de tres països europeus diferents. El programa Erasmus Mundus es proposa reforçar la cooperació europea i els vincles internacionals en l'ensenyament superior. Finança màsters europeus d'alta qualitat que permetin als estudiants i als docents universitaris d'arreu del món cursar estudis de postgrau a les universitats europees i que fomentin, al mateix temps, la mobilitat dels estudiants universitaris europeus cap a tercers països. Actualment, la UAB té actius vuit màsters Erasmus Mundus i un doctorat Erasmus Mundus.

Per a contactar amb la coordinadora a l’IRTA-CReSA d’aquest màster:

Dra. Natalia Majó
Investigadora de l’IRTA-CReSA.
Email: natalia.majo@irta.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: