Congrés AEBioS amb presència d’IRTA-CReSA. Premi a l’ associat més rellevant 2015-16, David Solanes Foz.

L’Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS) ha celebrat el seu 3r congrés estatal al Bizkaia Aretoa els passats dies 17 i 18 d’octubre. Amb una nodrida representació de personal de la Universitat del País Basc (UPV / EHU), i de personal de l'IRTA, com David Solanes amb la comunicació "Maneig d’artròpodes infectats en una instal·lació de biocontenció", o Xavier Abat amb "Que fa un oficial de Bioseguretat en un lloc com aquest?", tots dos del Centre de Recerca en Sanitat Animal, i Ricard Carbó amb la comunicació "Disseny d’un animalari per a peixos teleostis per poder treballar amb nodavirus per provar vacunes i tractaments", de l'IRTA Sant Carles de la Ràpita, es van discutir temàtiques diverses de bioseguretat, biocontenció, gestió d’instal·lacions d’alta seguretat biològica, en entorns universitaris, centres de recerca i empresa privada.

Més específicament, en aquest congrés, que va comptar amb un centenar d’assistents, s’ha discutit amb vivesa l’avaluació del risc en investigació, investigació tutelada i docència universitària; de com organitzar la caixa (l’edifici) en què anem a gestionar, manegar aquest risc biològic i el personal que el gestionarà; de com solucionar tecnològicament el risc que suposen les ruptures controlades en biocontenció (entrades i sortides de materials, equips, personal); de com l’aproximació a la bioseguretat canvia, obligatòriament, quan el material que tenim entre mans és diferent (bioseguretat hospitalària, vegetal, aqüicultura, maneig d’artròpodes); de la bretxa entre la percepció social del risc biològic i la gestió tècnica de la bioseguretat, sobretot en situacions de crisi i de com comunicar tots dos compartiments; i finalment, de com formar, de com articular una formació continuada, pel que fa la bioseguretat i la biocontenció. Per a més detalls, inclosos els resums de les comunicacions, consulteu el web específic del congrés www.aebios2016.info.

En un molt bon escenari, el Bizkaia Aretoa, el congrés es va cloure amb la designació d’una nova junta de l’associació, cessant el president, Xavier Abad de l'IRTA-CReSA i ocupant el càrrec Iñaki Echeverría, de SGIker, de la Universitat del País Basc.

A destacar que l’elecció de l’associat AEBioS amb contribucions o treballs més rellevants en bioseguretat i biocontenció per al bienni 2015-2016, per votació dels associats AEBioS, va recaure en el nostre Cap de Serveis Tècnics, David Solanes Foz.

David Solanes, agraint el guardó.

IRTA-CReSA continuarà ajudant i col·laborant amb AEBioS en la potenciació de la incidència de l’associació en la conscienciació social i laboral sobre les temàtiques de bioseguretat, que estan presents en múltiples camps laborals però també en moltes activitats quotidianes.

Per a contactar amb els responsables de bioseguretat de l’IRTA-CReSA:

Dr. Xavier Abad                     
Emial: xavier.abad@irta.cat      

Dr. David Solanes
Email: david.solanes@irta.cat


Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: