Epidemiologia de Campylobacter spp. en granges de pollastres d’engreix: prevalença, factors de risc i dinàmica d’infecció.

El proper 24 de Novembre de 2016 tindrà lloc a la Sala de Vicedegans de la Facultat de Veterinària de la UAB, mitjançant una videoconferència des de Venezuela, la lectura de la Tesi Doctoral de Saulo Hely Urdaneta Vargas. La tesi porta per títol “Epidemiología de Campylobacter spp. en granjas de pollos de engorde: Prevalencia, factores de riesgo y dinámica de infección”, està inscrit al Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB  i ha esta dirigida per la Dra. Marta Cerdà, investigador de l’IRTA-CReSA i tutoritzada per la Dra. Natalia Majó investigadora de l’IRTA-CReSA i professora de la Facultat de Veterinària de la UAB.

 

En aquesta tesi s’ha aprofundit en el coneixement de l’epidemiologia de Campylobacter en granges de pollastres d’engreix, amb l’objectiu de poder establir mesures de control efectives per reduir la prevalença d’aquest agent zoonòtic a nivell de producció primària. Campylobacter és des de fa anys el principal agent causal de gastroenteritis de transmissió alimentària a la Unió Europea, i la principal font d’infecció són productes avícoles, en particular la carn de pollastre. La majoria de granges de pollastres són positives a Campylobacter i una reducció en la prevalença de lots positius al patogen contribuiria de forma significativa a la reducció dels casos de gastroenteritis causat per aquest bacteri.

Aquesta tesi s’emmarca dins el projecte europeu CamCon.

Títol del projecte: Campylobacter control - novel approaches in primary poultry production (ref. 244547, KBBE-2009-1-3-05, FP7).  Entiat financadora: Unió Europea. Entitats participants: CReSA (Espanya); National Vet. Institute (Noruega); Technical University of Denmark y Dianova (Dinamarca), Liverpool Univ. y Univ. of Newcastle upon Tyne (Reino Unido), Utrech Univ. y Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Holanda), Univ. of Minho (Portugal), National Vet. Research Institute (Polonia). Duració: 2010-2015.

Per a contactar amb la Directora d’aquesta tesi:

Dra. Marta Cerdà 
Investigadora de l’IRTA-CReSA.
Email: marta.cerda@irta.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: