Avaluació de l'ús d'antimicrobians com a factor de risc relacionat amb l'aparició de resistència a cefalosporines en Escherichia coli i Salmonella spp. en porcs.

El proper 13 desembre 2016 a les 10: 30h es durà a terme, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB la lectura de tesi doctoral de Karla Alejandra Cameron Veas que porta per títol: "Avaluació de l'ús de antimicrobians com a factor de risc relacionat amb l'aparició de resistència a cefalosporines en Escherichia coli i Salmonella spp en porcs ". Aquesta tesi està inscrita al Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB i ha estat dirigida pel Dr. Lorenzo Fraile i la Dra. Lourdes Migura, investigadora de l'IRTA-CReSA i tutoritzada pel Dr. Joaquim Segalés investigador de l'IRTA-CReSA i professor de la Facultat de Veterinària de la UAB.

En ramaderia, la pràctica de tractar els animals utilitzant els antimicrobians de forma profilàctica ha incrementat el nombre de bacteris entèrics resistents en els animals de producció, i ha generat un problema de salut pública. En particular, hi antimicrobians classificats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de "importància crítica" en medicina humana com són les cefalosporines de 3ª i 4ª generació que també es fan servir en animals de producció. Si aquests animals al moment de ser enviats a l'escorxador contenen microorganismes resistents, augmenta el risc que aquests microorganismes entrin a la cadena alimentària i per tant arribin al consumidor.

L'objectiu principal d'aquesta tesi va ser avaluar si existeix associació entre el consum d'antimicrobians en granges convencionals de porcí, i la presència d'enterobacteris resistents a cefalosporines (RC), com Escherichia coli i Salmonella spp. Alhora, es va avaluar si la granja era un reservori de gens de RC, si aquests estaven associats a plasmidis transferibles i si aquests plasmidis eren similars als que estan presents en soques humanes.

Aquesta tesi s'ha realitzat amb el finançament del MINECO Projecte AGL2011-28836: Assessment of risk factors in relation with antimicrobial consumption associated to the emergence of cephalosporin resistance in food animals.

Per a contactar amb la Directora d’aquesta tesi:

Dra. Lourdes Migura 
Investigadora de l’IRTA-CReSA.
Email: lourdes.migura@irta.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: