Un estudi experimental demostra que les llames i els porcs són susceptibles al virus MERS-CoV

La síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà o MERS (de l’anglès, Middle East respiratory syndrome) és una malaltia infecciosa causada per un coronavirus, el MERS-CoV. Aquest virus es va detectar per primera vegada a Aràbia Saudita el 2012. Els símptomes en humans varien des de lleus a moderats (febre, tos, problemes respiratoris) a molt greus, causant fins i tot la mort de l’individu (en un 30% dels casos). El reservori principal del virus és el dromedari, però estudis recents han demostrat la susceptibilitat d’altres espècies animals, com l’alpaca (un altre camèlid), a la infecció amb MERS-CoV (Emerg Infect Dis. 2016 Jun;22(6):1129-31; Emerg Infect Dis. 2016 Jun;22(6):1031-7).

En un article publicat a la revista Emerging Infectious Diseases, investigadors de l'IRTA-CReSA, en col·laboració amb investigadors de l’Erasmus University Medical Center de Rotterdam (Holanda), han estudiat la susceptibilitat de diferents espècies animals al virus MERS-CoV. La selecció de les espècies es va fer en funció d’estudis in silico del receptor del virus (el DPP4 o Dipeptidyl peptidase-4) d’un llarg panell d’espècies animals en comparació amb el receptor d’humans i de dromedaris. A més, també es van tenir en compte estudis anteriors on es demostrava a nivell in vitro la susceptibilitat de cultius cel·lulars de diferent origen animal a la infecció pel virus MERS-CoV. Es van seleccionar 4 espècies: ovella, porc, cavall i llama.

 

Emerg Infect Dis. 2017 Feb;23(2):232-240. doi: 10.3201/eid2302.161239. Livestock Susceptibility to Infection with Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Vergara-Alert J, van den Brand JM, Widagdo W, Muñoz M 5th, Raj S, Schipper D, Solanes D, Cordón I, Bensaid A, Haagmans BL, Segalés J.

Els resultats de l'estudi van demostrar que tant les llames com els porcs són susceptibles a la infecció amb el MERS-CoV, plantejant així la possibilitat de circulació d’aquest virus en altres espècies animals, apart dels dromedaris i alpaques.

Actualment els investigadors de l’IRTA-CReSA estan realitzant altres estudis per a avaluar el possible paper que podrien jugar aquestes espècies en la transmissió del virus, així com també la importància del receptor DPP4 i la seva distribució en la susceptibilitat i la patogènia del MERS-CoV.

Per a contactar amb els investigadors de l’IRTA-CReSA responsables de MERS-CoV: 

Dr. Joaquim Segalés                                              
Email: joaquim.segales@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Dra. Júlia Vergara-Alert                                              
Email: julia.vergara@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: