Reunió anual del projecte ZAPI: lluitant per a una sola salut

Els passats dies 27 i 28 de març de 2017 va tenir lloc a Utrecht, Holanda, la reunió anual del Projecte Europeu ZAPI (de l’anglès, Zoonoses Anticipation and Prepardness Initiative), el primer projecte “Una Salut” de la iniciativa IMI (de l’anglès, Innovative Medicines Initiative), que uneix experts en sanitat animal i salut pública.

El projecte ZAPI té com a objectiu principal permetre una resposta ràpida front a les amenaces de les malalties infeccioses emergents a Europa i a tot el món mitjançant el disseny i desenvolupament de nous processos de fabricació de vacunes, anticossos i/o molècules similars. El ZAPI és una associació de 20 socis europeus, entre ells, les principals institucions humanes i veterinàries de recerca, organitzacions no governamentals, organismes reguladors, grups acadèmics, i algunes companyies farmacèutiques. Un dels socis del consorci és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i el Dr. Joaquim Segalés, el Dr. Albert Bensaid i la Dra. Júlia Vergara-Alert, tres dels investigadors del projecte, van assistir a la reunió.


Durant la trobada, la Dra. Vergara-Alert va presentar els últims avenços del grup pel que fa als models animals per a l’estudi del virus MERS-CoV (de l’anglès, Middle East respiratory síndrome coronavirus), així com els models ex vivo i altres tècniques que s’estan posant a punt al CReSA.

Per a contactar amb els investigadors de l’IRTA-CReSA responsables de MERS-CoV: 

Dr. Joaquim Segalés                                              
Email: joaquim.segales@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Dra. Júlia Vergara-Alert                                              
Email: julia.vergara@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: