Reunió inicial del projecte TRANSVAC2

Els passats dies 30 i 31 de maig de 2017 va tenir lloc a Heidelberg, Alemanya, la reunió inicial del Projecte Europeu TRANSVAC2 (European Vaccine Research and Development Infrastructure).

El projecte TRANSVAC2 inclou un grup d’institucions Europees que proposen un major avenç cap a l’establiment d’una infraestructura Europea en R&D en vacunes que sigui sostenible i operacional. El TRANSVAC2 vol ser una plataforma de suport a la innovació tant pel desenvolupament de vacunes profilàctiques com terapèutiques, en l’àmbit d’un món-una salut (One Health). Això ha de permetre l’optimització del coneixement i expertesa que es guanya en el desenvolupament tant de vacunes per animals com per humans. Per tant, l’objectiu de TRANSVAC2 és donar resposta a les mancances translacionals de la recerca biomèdica, donant suport a la cooperació entre institucions i xarxes públiques Europees de R&D en vacunes i els socis industrials. El TRANSVAC2 és un consorci de 26 socis europeus, entre ells, les principals institucions humanes i veterinàries de recerca, organitzacions no governamentals, organismes reguladors i grups acadèmics. Un dels socis del consorci és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i el Dr. Joaquim Segalés, un dels investigadors del projecte, va assistir a la reunió.

Per a contactar amb el director de l’IRTA-CReSA:

Dr. Joaquim Segalés                                              
Email: joaquim.segales@irta.cat 
Telèfon: +34 93 467 40 40

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: