Formulari anàlisis laboratorial

En cas de no disposar accés a Internet, es pot utilitzar el full de sol·licitud d'anàlisi laboratorial i adjuntar-lo a les mostres.


IDENTIFICACIÓ DE QUI REALITZA LA CONSULTA

Prioritat:

Establiment:  

Serveis territorials:

Nº autorització sanitaria:

Nom i cognoms de l’inspector:

Telèfon de contacte:

*Correu electrònic:


Descripció del problema

Espècie animal:

Marca oficial o codi REGA de l'explotació:

Municipi:

Comarca:

Província:

Nombre d’animals afectats:

Raça:

Sexe:

Edat:

Òrgan/s afectat/s:

Extensió/gravetat de l’afecció:

Descripció macroscòpica:

Sospita del veterinari que remet la consulta:

*Quina és la vostra consulta?:


Informació de les mostres

Identificació de la/les mostres (Nº DIB, canal...):

Òrgans o teixits remesos:

Anàlisi sol·licitada (orientatiu pel laboratori):

* Camp obligatori

Adjuntar fitxers d'imatge (Suma total fitxers: 20 MB)


Podeu sol·licitar la recollida i transport de mostres al laboratori per telèfon o correu electrònic:

Telèfon Correu Electrònic
Servei de Protecció de la Salut a Girona 872975000 aps.girona@gencat.cat
Servei de Protecció de la Salut a Barcelona (Unitat d’Indústria Càrnia) 935513900 spsb@gencat.cat
Servei de Protecció de la Salut. a Lleida / a l’Alt Pirineu i Aran 973701600 aps.lleida@gencat.cat
Servei de Protecció de la Salut a la Catalunya Central 938753382 sr.catalunyacentral@gencat.cat
Servei de Protecció de la Salut a Tarragona i Terres de l’Ebre 977441234 aps.tar@gencat.cat aps.ebre@gencat.cat
¡Recomana aquesta pàgina!: