SESC - Historial de consultes


Si vols que t’avisem quan actualitzem l’historial de consultes envia un correu aquí: suport.escorxadors@cresa.uab.cat

 • 05-03-2012 Nòdul subcutàni al flanc d’una vaca frisona de 3 anys
  En una femella frisona de 3 anys s’aprecia un nòdul subcutani blanquinós al flanc esquerre d’uns 20cm de diàmetre i consistència mitja. (llegir-ne més)


 • 21-02-2012 Boví amb teixit subcutani d’aspecte “sorrenc”
  Remeten mostres d’una canal de boví de raça Gasconne de 3 anys, que presenta congestió generalitzada, equimosis i un aspecte sorrenc del greix subcutani. (llegir-ne més)


 • 17-02-2012 Lesió nodular cèrvico-toràcica en una truja
  Remeten al SESC mostres d’una massa de mida gran a la regió cèrvico-toràcica d’una truja reproductora de 2 anys de raça híbrida, que desplaça la tràquea. (llegir-ne més)


 • 14-02-2012 Resum de l’any 2011
  Resum de les consultes rebudes al Servei de Suport a Escorxadors durant l’any 2011. (llegir-ne més)


 • 31-01-2012 Lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal d’una truja
  Una truja reproductora de 3 anys presenta múltiples lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal de mida variable, consistència dura i color blanquinós. (llegir-ne més)


 • 17-01-2012 Canvis de coloració blanquinosa en fetge de porcí
  Ens remeten mostres i imatges de fetges amb canvis de coloració blanquinosa a la superfície. Ho observen de forma relativament freqüent en porcs d’engreix d’aproximadament 6 mesos d’edat. (llegir-ne més)


 • 02-08-2011 Lesions en el fetge d’una canal de porc
  Canvis de coloració pàl·lids, amb zones de coloració negrosa multifocals i que profunditzen al parènquima en un fetge de porc híbrid de 6 mesos. (llegir-ne més)


 • 19-07-2011 Lesions nodulars disseminades en una canal de porcí
  Es remeten mostres d’una canal de porcí amb lesions nodulars a fetge, ronyó, cor, múscul i limfonodes. (llegir-ne més)


 • 23-06-2011 Corders nascuts en divendres sant II
  Arriben al SESC mostres de corders amb icterícia i esplenomegàlia. (llegir-ne més)


 • 20-06-2011 Torsió esplènica en porcs
  Consulta sobre alteracions de mida i color de la melsa en canals de porcí. (llegir-ne més)


 • 30-05-2011 Nefritis intersticial en conills
  Ens remeten imatges de lesions observades en conill d'engreix: consisteixen en taques blanquinoses als ronyons. (llegir-ne més)


 • 11-04-2011 Massa perirrenal en una canal de porc
  En una canal de porcí de femella, creuada, de 3 anys d'edat, s'aprecia una massa multilobulada, blanquinosa i endurida de 30 cm de diàmetre a davant del ronyons. (llegir-ne més)


 • 05-04-2011 Malaltia del greix groc
  En una canal de boví frisó de 12m, mascle, s'aprecien alteracions en l'aspecte del greix de les cavitats abdominal i toràcica. (llegir-ne més)


 • 30-02-2011 Lesions granulomatoses disseminades en canals de porcí
  Descripció d’un grup de consultes relacionades amb lesions granulomatoses en canals de porcí causades per un micobacteri de l’espècie Micobacterium avium.. (llegir-ne més)


 • 22-03-2011 Fetges de de porcí amb "taques de llet"
  Presència de taques blanques al parènquima hepàtic en dues canals porcines de raça híbrida. (llegir-ne més)


 • 28-02-2011 Lesions vermelloses a l'intestí de pollastre
  Amb certa freqüència s'observen taques d'aspecte hemorràgic a la paret intestinal de pollastres, a nivell del duodè. (llegir-ne més)


 • 17-02-2011 Neoplàsia en una canal de porcí
  En una canal de porcí femella mixta de 3 anys es van observar múltiples lesions nodulars blanquinoses, de consistència tova al tall, distribució multifocal i mida variable. Es trobaven al fetge, ronyons, peritoneu i limfonodes. (llegir-ne més)


 • 07-02-2011 Resum de l'any 2010
  Resum de les consultes rebudes al Servei de Suport a Escorxadors durant l'any 2010. (llegir-ne més)


 • 28-01-2011 Lesions cutànies a nivell del cap en una partida de xais
  En uns 20 animals d'una partida de xais, mascles i femelles, s'observen lesions cutànies restringides al cap: liquenificació, descamacions i crostes a la cara i a les orelles. (llegir-ne més)


 • 21-01-2011 Lesió nodular disseminada per la cavitat toràcica d'un porc
  En una femella creuada de 3 anys s'aprecien nòduls blanquinosos a la pleura i al parènquima pulmonar. (llegir-ne més)


 • 22-11-2010 Peritonitis fibrinosa en un porc
  Presència d'exsudat fibrinós a la cavitat abdominal d'un porc creuat de 6 mesos. (llegir-ne més)


 • 17-11-2010 Lesions blanquinoses renals en oví
  En una partida de xais menors de 12 mesos s'observen lesions blanquinoses en un 20% dels animals. (llegir-ne més)


 • 11-11-2010 Larves gàstriques d'artròpode
  Presència de larves a la regió del càrdies de l'estómac d'un cavall pirinenc català femella de 12 mesos. (llegir-ne més)


 • 27-10-2010 Lesions nodulars al fetge d'un cavall
  En un euga pirinenca catalana de 12 mesos es van observar múltiples lesions nodulars al parènquima hepàtic. (llegir-ne més)


 • 25-10-2010 Lesions nodulars miliars al cor d'un xai
  En un xai de 3 mesos s'observen múltiples lesions nodulars blanquinoses al miocardi. (llegir-ne més)


 • 21-10-2010 Hemonodul a la fascia d'un boví de 12 mesos.
  Lesió nodular adherida a la fascia muscular del flanc d'una vedell de 12 mesos de raça Bruna dels Pirineus. (llegir-ne més)


 • 09-07-2010 Lesions vesiculars múltiples al fetge d'una vaca.
  En una vaca bruna dels Pirineus de 1 anys s'aprecia un lesió vesicular múltiple al fetge. (llegir-ne més)


 • 07-06-2010 Lesions blanquinoses multifocals al fetge de conill.
  Rebem varies remeses de fetges de conill amb lesions multifocals de coloració blanquinosa. Diagnňstic diferencial. (llegir-ne més)


 • 31-05-2010 Limfoma boví esporŕdic en vedells.
  Es presenta un vedell de 10 mesos amb limfadenopatia generalitzada i augment de mida del fetge, melsa i timus (llegir-ne més)


 • 16-04-2010 Cardiomegŕlia en un vedell creuat de 16 mesos.
  Ens remeten un cor de vedell creuat de 16 mesos que presenta una marcat augment de mida. En inspeccionar-ne les cavitats internes s’observa una hipertrňfia de les parets ventriculars, sobretot de la paret del ventricle dret, i una marcada dilatació de l’artčria pulmonar com a conseqüčncia d’un defecte de tancament del septe interventricular (llegir-ne més)


 • 19-01-2010 Lesions negroses puntiformes cutŕnies en el porc.
  En un canal de porc de 6 m de raça híbrida comercial s’observa una lesió cutania puntiforme i marcadament delimitada (llegir-ne més)


 • 14-10-2009 Mastocitoma cutani en una canal de porc.
  Lesions nodulars cutŕnies de coloració rosada en un porc de raça mixta de 6 mesos d’edat (llegir-ne més)


 • 05-10-2009 Lesions musculars en canals de porc.
  Diagnňstic diferencial i etiologia de lesions musculars en canal e porcí (llegir-ne més)


 • 28-09-2009 Lesions miliars blanquinoses al fetge d’un xai.
  En un xai mascle de 2 mesos i mig es va observar una lesió nodular de distribució miliar generalitzada al fetge (llegir-ne més)


 • 10-07-2009 Lesions nodulars-quístiques a la cavitat abdominal.
  Neoplŕsia d’origen ovŕric al peritoneu d’un boví (llegir-ne més)


 • 01-07-2009 Lesions crostoses a la pell de bovins.
  Descripció d’un cas de lesions causades per dermatífits (llegir-ne més)


 • 16-06-2009 Lipomatosi muscular
  Canvis de coloració blanquinosos al múscul (llegir-ne més)


 • 27-05-2009 Lesió nodular blanquinosa al miocardi
  I si no és cisticercosi? (llegir-ne més)


 • 22-05-2009 Malaltia del múscul verd
  Miopatia isqučmica del múscul pectoral profund en aviram. (llegir-ne més)


 • 18-05-2009 Malaltia de Marek
  Alteracions més freqüents i mostres pel diagnòstic laboratorial. (llegir-ne més)


 • 05-05-2009 Limfadenitis granulomatosa en bovins
  Diagnòstic diferencial de lesions granulomatoses als limfonodes en canals de bovins. (llegir-ne més)


 • 27-04-2009 Melanoma cutani en porcí
  Lesions nodulars de coloració negrosa en porc. (llegir-ne més)


 • 20-04-2009 Taques vermelles al pulmó
  Consulta sobre l’origen de una lesió pulmonar en una carcassa de boví. (llegir-ne més)


 • 11-03-2009 Lesió ocular en una Estruç
  Imatges d’una queratitis ulcerativa complicada en una estruç. (llegir-ne més)


 • 23-02-2009 El curiós cas del conill blau
  Canal de conill amb pigmentació blavosa a la musculatura del terç posterior que creix post mortem. (llegir-ne més)


 • 16-11-2008 Hepatitis per cossos d’inclusió
  Broilers de 35 dies d’edat amb un 7% de baixes durant el transport, caquíxia, diarrea i lesions hepŕtiques. (llegir-ne més)


 • 27-11-2008 Lesions cutànies hemorràgiques
  Consultes sobre la presència de lesions de tipus hemorrŕgic a la pell del canals de l’espècie porcina. (llegir-ne més)


 • 18-11-2008 Miositis piogranulomatosa eosinofílica per Sarcocystis spp
  A la canal d’una vaca frisona de 6 anys s’observen múltiples granulomes de coloració verdosa i consistčncia dura a la musculatura. (llegir-ne més)


 • 17-11-2008 Lesions cutŕnies en porcí
  Porc de 6 mesos de raça creuada amb lesions cutŕnies rosades. (llegir-ne més)


 • 12-11-2008 Melanosi
  Acúmuls multifocals de melanina a les vísceres i la canal. (llegir-ne més)


 • 03-11-2008 Hidatidosi (E.granulosus).
  Presčncia de lesions nodulars, intraparenquimatoses, blanquinoses, d’aproximadament 1 cm al fetge de vedells. (llegir-ne més)


 • 21-07-2008Canvis de coloració groguenca - verdosa al múscul.
  Hem rebut vŕries consultes sobre canvis de coloració verdosa en múscul estriat. (llegir-ne més)


 • 30-06-2008 Diagnòstic de Triquinel·losi.
  Imatges de triquines en triquinoscopi i en digestor. (llegir-ne més)


 • 27-06-2008 Fibropapiloma cutani.
  Consulta sobre l’aparició de nòduls papilomatosos prop del braguer d’una vedella. (llegir-ne més)


 • 12-06-2008 Corders nascuts el Divendres Sant.
  Consulta sobre el diagnňstic de l’Eperythrozoonosi ovina (actualment Mycoplasma Ovis). (llegir-ne més)


 • 03-06-2008 Cronologia dentaria en l’espècie bovina.
  Consulta sobre la distinció de subpoblacions d’edat en boví segons la dentició. (llegir-ne més)


 • 30-05-2008  Lesions hepàtiques en oví d’engreix.
  Lesions necrotitzants multifocals en el fetge d’ovins d’engreix d’entre 2 i 5 mesos, tant en oví creuat com en oví de raça. (llegir-ne més)


 • 28-05-2008 Abscessos en canals de porcí.
  Consulta sobre el diagnòstic de lesions nodulars a la cavitat toràcica de porcs de 6 mesos. (llegir-ne més)


 • 24-04-2008 Hemorràgies musculars associades al sacrifici.
  Hemorràgies musculars a la regió del “filet de pobre” en un vedell d’aproximadament 12 mesos. (llegir-ne més)


 • 22-04-2008 Canvis de coloració gris-verdosa a la musculatura.
  S’observa en un vedell mascle anoll, al mig de la peça anomenada "tapa plana" una àrea ben circumscrita de color clar lleugerament dura al tacte. (llegir-ne més)


 • 21-04-2008 Pulmons Halal.
  Manca de col·lapse i aspiració de sang en pulmons de vedell amb sacrifici ritual. (llegir-ne més)


 • 19-03-2008 Síndrome de dermatitis i nefropatia porcina.
  En tres porcs de raça híbrida d’aproximadament 6 mesos s’observen lesions eritematoses a la pell de les extremitats posteriors i, en un dels casos augment de mida i hemorrŕgies renals. (llegir-ne més)


 • 06-03-2008 Lesions crostoses als llavis d’un cabrit.
  Consulta sobre l’etiologia d’unes lesions d’aparença crostosa als llavis d’un cabrit. (llegir-ne més)


 • 03-03-2008 Lesions nodulars al parčnquima pulmonar.
  Consulta sobre la presčncia de quatre nňduls blanquinosos al parčnquima pulmonar d’un boví de raça bruna de 20 mesos. (llegir-ne més)


 • Cisticercosi bovina.
  Presència de quists blanquinosos a la musculatura cardíaca d’un boví mascle de 12 mesos de raça frisona. La consistència del quist era tova i mesurava aproximadament 1 cm de diàmetre. (llegir-ne més)


 • Quists a les valves atrioventriculars.
  Consulta sobre la presència de quists a les valves atrioventriculars en un boví menor de 12 mesos. (llegir-ne més)


 • Lesió d’aspecte granulomatós a la melsa.
  Boví de 4 anys femella amb una esplenitis purulenta-necrotitzant d’origen bacteriŕ. Presenta lesions associades a septicčmia com edemes generalitzats i dels limfonodes així com petčquies al ronyons i a la canal. (llegir-ne més)


 • Quists a la cavitat toràcica
  Consulta sobre la presència de quists amb líquid a la cavitat toràcica d’un boví femella de 3 anys. (llegir-ne més)


 • Sang marronosa
  Consulta sobre la possible etiologia d’una coloració marronosa a la sang d’un boví mascle de 12 mesos de raça creuada.(llegir-ne més)
¡Recomana aquesta pàgina!: