Oferta tecnològica

Els investigadors del CReSA desenvolupen la seva tasca a través de la cerca de vacunes innovadores i eficaces, l’estudi de l’epidemiologia, la resposta immunològica i els mecanismes patogènics, en valoren els riscos per a la salut humana i desenvolupen models d’infecció estandarditzats i tècniques diagnòstiques. La labor d’aquests professionals, altament qualificats, es plasma en una oferta tecnològica i de serveis que, combinada amb una infraestructura d’avantguarda, fan del CReSA un centre de referència per a la recerca.

El CReSA compta amb unes instal·lacions tecnològicament avançades, amb dues àrees clarament diferenciades: laboratoris de bioseguretat de nivell 2 i unitat de biocontenció de nivell 3. En aquesta unitat, els sistemes de seguretat permeten a l’equip d'investigadors treballar amb agents patògens inclosos a la llista de malalties de declaració obligatòria de l’Organització Internacional d’Epizoòties (OIE).

Descarregui’s la llista de línies de recerca i know-how del CReSA

¡Recomana aquesta pàgina!: