Programa de vigilància de la febre de l’oest del Nil a Catalunya

La febre de l’oest del Nil és una zoonosi emergent en molts indrets del món que en l'última dècada ha provocat diverses epidèmies amb greus conseqüències per a la salut pública i veterinària.

El virus de la febre de l’oest del Nil, conegut també com West Nile virus, és un Flavivirus que manté el seu cicle de forma natural entre els mosquits i les aus i que de manera ocasional pot afectar també altres mamífers, principalment cavalls i persones. La principal via de transmissió d’aquest virus és la picadura de mosquits competents infectats (principalment culícids del gènere Culex). Aixo no obstant, es coneixen també altres vies de transmissió menys freqüents com són el transplantament d’òrgans o la transfusió sanguínia a partir de pacients infectats.

Per a prevenir-ne la infecció (tant en humans com en animals) i frenar-ne l'expansió cal establir un sistema de detecció precoç. Per aquest motiu, s’ha dissenyat a Catalunya un sistema de vigilància de les principals zones de risc que permeti detectar la seva circulació i poder establir mesures de control adients en cas de ser necessari.

La participa en la coordinació i aplicació del Programa de vigilància de la Febre de l’Oest del Nil a Catalunya, junt amb la , el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) i els Serveis de Control de Mosquits (SCM).

L’objectiu principal d’aquest programa és detectar de manera precoç la circulació del virus de la febre de l’oest del Nil en mosquits, aus i cavalls de les principals zones humides de Catalunya.