Neix la “Red de Investigación de Sanidad Animal” (RISA)

La “Red de Investigación de Sanidad Animal” (RISA), està coordinada per la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB) i compta amb la participació d’universitats, centres de recerca i la Fundació Vet+i, per promoure la transferència tecnològica i la divulgació científica en sanitat animal.

El passat mes de febrer, la RLASB, una Infraestructura Científica i Tècnica Singular d’Espanya (ICTS), va participar en la convocatòria de creació i desenvolupament de Xarxes d’Investigació, a través de la creació de la “Red de Investigación de Sanidad Animal” (RISA). Aquesta convocatòria, la resolució de concessió es va publicar el 25 de novembre, incloent a RISA com un dels projectes finançats, té com a finalitat la posada en marxa d’activitats que millorin i consolidin els resultats de R + D + I en una àrea temàtica de coneixement, en el cas de RISA, en sanitat animal, que fomenti la col·laboració d’investigadors amb objectius comuns i que requereixi d’una aproximació multidisciplinària.

Aquesta Xarxa, que aglutina nombrosos investigadors dedicats a la Sanitat Animal a Espanya, es crea amb la intenció de potenciar les sinergies existents entre els diferents grups d’investigació en sanitat animal espanyols, comptant amb experts en disciplines tan variades com són l’entomologia, la epidemiologia i el benestar animal, entre d’altres, totes elles complementàries, per aconseguir un ús més racional, responsable i optimitzat dels recursos, garantir la sanitat i benestar animal i per tant, la salut pública.

Entre els membres es troben el Centre de Recerca en Sanitat Animal (INIA-CISA) i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), nodes que conformen el coordinador RLASB, i també a universitats, centres i grups de recerca experts en diverses disciplines de la sanitat animal, com el Centre de Vigilància Sanitària Veterinària (Visavet) de la Universitat Complutense de Madrid, l’Institut Basc d’Investigació i Desenvolupament Agrari (NEIKER), l’Institut d’Investigació de Recursos Cinegètics (IREC, de la Universitat de Castella-la Manxa i CSIC), l’Estació Biològica de Doñana (EBD) de el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Servei Regional d’Investigació i Desenvolupament Agroalimentari de el Principat d’Astúries (SERIDA), la Universitat de Saragossa, la Universitat de Lleó, la Universitat d’Extremadura i la Universitat de Còrdova. A més, compta amb la Fundació Vet + i-Plataforma Tecnològica Espanyola de Sanitat Animal, com a partner de divulgació, ja que integra tots els agents públics i privats vinculats amb la sanitat animal a Espanya: les organitzacions de productors, la comunitat científica i acadèmica, la professió veterinària, l’administració pública i la indústria de sanitat animal; facilitant en últim cas la cohesió de grup i garantint la difusió i la internacionalització de les accions de R + D + I en sanitat animal espanyoles.

En els propers mesos, començaran les activitats programades a RISA, que tenen prevista una durada de 2 anys, entre les que es duran a terme una sèrie d’iniciatives sobre temes de gran rellevància per a la investigació en sanitat animal (innovació, seguretat biològica, One Health, etc.).

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788