Author Archives: Andreu Colom

La llebre europea (Lepus europaeus) com a potencial reservori salvatge de pestivirus de remugants

Els pestivirus de remugants (Virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVDV) i Virus de la malaltia de la frontera (BDV)) causen pèrdues econòmiques importants a la ramaderia de gran part del món.  El rol epidemiològic de les espècies de fauna salvatge és d’especial interès al voler aplicar plans d’eradicació del virus.