Author Archives: Júlia Vergara-Alert

On s’amaga el MERS-CoV?

Els coronavirus representen una amenaça pels éssers humans, tal i com es va evidenciar durant el 2002/2003 amb la infecció pel coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu o SARS-CoV (de l’anglès, Severe actue respiratory syndrome coronavirus). El SARS-CoV va causar més de 8.000 infeccions en humans amb una taxa de mortalitat del 10% en un total de 37 països. Deu anys més tard, un nou coronavirus humà causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà o MERS (de l’anglès, Middle East respiratory syndrome) va emergir a l’Aràbia Saudita.

Marburg, més enllà d’un filovirus

El virus de Marburg causa una severa febre hemorràgica en humans, podríem dir que és el cosí germà del virus Ebola. El nom li ve donat perquè va ser a la ciutat de Marburg an der Lahn (a Hessen, Alemanya) on el 1967 es va descriure per primera vegada. I és precisament en aquesta ciutat on vaig viure dos anys per a realitzar una estada post doctoral.