Category Archives: Animals

Desxifrant l’inici de protecció creuada conferida pel prototip vacunal BA71ΔCD2 contra la pesta porcina africana

L’IRTA-CReSA al congrés IPVS-ESPHM 2024

Desenvolupament d’una nova prova d’amplificació isotèrmica mediata per bucle per a la detecció sensible, ràpida i econòmica de diferents genotips del virus de la pesta porcina clàssica

Efectes de la infecció experimental per M. microti en la salut i el diagnòstic de la tuberculosi en cabres

Dinàmica del virus de la febre hemorràgica de Crimea-Congo en dos ungulats silvestres del nord-est d’Espanya

Catalunya és OLTB. Primera fita d’una cursa de fons

Avanços en el desenvolupament de la vacuna BA71ΔCD2 enfront de la pesta porcina africana, i en el coneixement de la immunitat associada a la protecció

Clearance and persistence of Escherichia coli in the freshwater mussel Unio mancus