Els porcs i les llames també es poden infectar amb MERS-CoV

La síndrome respiratòria d’Orient Mitjà (o MERS, de les seves sigles en anglès) és una infecció causada pel MERS-Coronavirus o MERS-CoV. Es tracta d’un tipus de virus que es transmet a les persones per contacte directe amb dromedaris infectats i causa pneumònia greu, fins al punt de poder provocar la mort. Recentment, la comunitat científica ha observat que aquest virus no només es troba en dromedaris, sinó que hi ha altres espècies d’animals que poden ser infectades per aquest patogen, com per exemple les llames i els porcs.

Un estudi dut a terme per un equip de recerca de l’IRTA-CReSA amb la col·laboració de l’Erasmus Medical Center de Rotterdam i de la Universitat de Hannover demostra per primera vegada que aquest virus és capaç d’infectar cèl·lules específiques d’òrgans del sistema respiratori, com pulmons, tràquees i bronquis, i del sistema limfàtic, com el timus, tant de porcs com de llames que expressen una proteïna en particular a la seva superfície.

Els científics han analitzat mostres de teixit d’animals infectats amb el virus MERS-CoV per determinar la via d’entrada del virus a les cèl·lules. Han comprovat que les cèl·lules que s’infecten amb el virus són les que tenen la proteïna DPP4. Aquesta proteïna actua com a receptora i permet que el virus entri a les cèl·lules dels teixits respiratoris.  Tot i això, l’equip d’investigació remarca que és possible que hi hagi altres factors que permeten l’entrada del virus a part de la proteïna DPP4.

Mostra de teixit respiratori on es veu el virus i la proteïna receptora.

Mostra de teixit respiratori on es veu el virus i la proteïna receptora.

 

Part dels experiments amb MERS-CoV es duen a terme a les instal·lacions dels laboratoris d’alt nivell de bioseguretat (NBS-3) del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Juntament amb l’INIA-CISA formen la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una de les Infraestructures Científiques i Tecnològiques Singulars d’Espanya.

Referència de l’article:

Te, N., Vergara‐Alert, J., Lehmbecker, A., Pérez, M., Haagmans, B. L., Baumgärtner, W., … & Segalés, J. (2018). Co‐localization of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS‐CoV) and dipeptidyl peptidase‐4 in the respiratory tract and lymphoid tissues of pigs and llamas. Transboundary and emerging diseases.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora postdoctoral del Subprograma de malalties exòtiques. julia.vergara@irta.cat