Category Archives: Porcs

Es descriu per primera vegada la dinàmica de la infecció per circovirus porcí tipus 3 (PCV-3) en quatre granges espanyoles

Entrevista. Situació actual de la Pesta Porcina Africana i Clàssica

Eliminar el tractament amb antibiòtics en garrins augmenta la diversitat en la seva microbiota nasal i afavoreix la seva salut

Pesta porcina africana, una epidèmia que recorre Europa

Els porcs i les llames també es poden infectar amb MERS-CoV

La investigadora Virgina Aragón, premi al millor article de la revista Suis de 2018

El comitè assessor de Suis ha triat l’article Haemophilus parasuis i la resistència als antimicrobians” com la informació més rellevant de 2018. Virginia Aragón, del Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA és l’autora de l’article publicat al número 152 de Suis.

Campanya per evitar la Pesta Porcina Africana (PPA)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació engega una campanya informativa dirigida a tota la societat amb l’objectiu d’evitar l’arribada de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya i detectar-la el més aviat possible si hi ha algun cas sospitós.

Buscant el cirocvirus porcí tipus 3 en porcs domèstics i senglars

El Circovirus porcí 3 (PCV-3) és un virus recentment descobert que pertany a la família circoviridae. Es tracta de la tercera espècie porcina del gènere Circovirus, juntament amb PCV-1, considerant no patogen, i PCV-2, un dels virus de major rellevància econòmica per a la indústria porcina.