Investigadors de l’IRTA-CReSA participen en la reunió anual del Projecte Europeu ZAPI sobre zoonosis

Els passats dies 14 i 15 de març de 2019 va tenir lloc a París, França, la reunió anual del Projecte Europeu ZAPI (de l’anglès, Zoonoses Anticipation and Preparedness Initiative). És el primer projecte “Una Salut” de la iniciativa IMI (de l’anglès, Innovative Medicines Initiative), que uneix experts en sanitat animal i salut pública.

El projecte ZAPI és una associació de 20 socis europeus, entre ells, les principals institucions humanes i veterinàries de recerca, organitzacions no governamentals, organismes reguladors, grups acadèmics, i algunes companyies farmacèutiques. Un dels socis del consorci és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). El Dr. Joaquim Segalés, el Dr. Albert Bensaid i la Dra. Júlia Vergara-Alert, tres dels investigadors del projecte, van assistir a la reunió.

La Dra. Vergara-Alert va presentar els últims avenços del grup pel que fa als models animals per a l’estudi del MERS-Coronavirus, amb la presentació “Immunological studies of llamas and alpacas infected by MERS-CoV”.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Investigadora postdoctoral del Subprograma de malalties exòtiques. julia.vergara@irta.cat