Reunió de treball sobre els programes de vigilància i control de malalties animals a Catalunya

A la trobada, es van discutir diversos aspectes relacionats amb els plans de vigilància i control de diverses malalties a Catalunya que el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) realitza per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya. La trobada es va organitzar el passat 18 d’octubre al CReSA amb representants d’ambdues institucions.

El Subdirector General de Ramaderia del DAAM, Joaquim Xifra, el Cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del DAAM, Iscle Selga, i les veterinàries oficials del Servei de Prevenció en Salut Animal, Irene Mercader i Mercè Soler, es van reunir amb Joaquim Segalés, director del CReSA, i personal investigador i de gestió del CReSA per tractar els punts clau dels encàrrecs de serveis del DAAM.

Durant tot un matí es va fer un seguiment de les activitats, analitzant els resultats obtinguts el 2013 i fent propostes de millora de les accions. Es van tractar malalties amb un elevat impacte sanitari i socioeconòmic, com són la influença aviària, la febre del Nil occidental, la brucel·losi, la tuberculosi bovina, la llengua blava i les malalties priòniques, i també el diagnòstic de les principals malalties víriques dels animals domèstics sotmeses a programes oficials de control per part del DAAM. Entre d’altres raons, el DAAM fa els encàrrecs al CReSA perquè disposa d’unes instal·lacions laboratorials i d’estabulari úniques a Catalunya (i de les poques arreu d’Europa) que donen una capacitat de resposta gairebé immediata en cas de presentar-se qualsevol emergència sanitària vehiculada per animals.

memorias daamDesprés de la benvinguda de Joaquim Segalés (Director del CReSA) i d’una aclaridora presentació dels objectius de la reunió per part de Joaquim Xifra, es va procedir a presentar els resultats obtinguts l’any 2013, les activitats de divulgació relacionades i la valoració i el suggeriment de propostes dels programes presentats pels investigadors del CReSA:

Programa de vigilància de la influença aviària (Núria Busquets)
­Programa de vigilància del  virus del Nil occidental (Anna Alba)
Brucel·losi en remugants (Anna Alba, Sebastian Napp)
­Control de la tuberculosi animal a Catalunya (Bernat Pérez)
­Pla de vigilància entomològica de la llengua blava (Nonito Pagès)
Análisis virològiques (Rosa Rosell)
­Pla de vigilància de les encefalopaties espongiformes transmissibles (Enric Vidal, presentat per Joaquim Segalés)

Una dels acords als quals es va arribar va ser la instauració d’aquesta reunió amb una periodicitat bianual per tal d’enfortir les relaciones entre ambdues institucions i millorar totes les accions dirigides a la millora de la prevenció en sanitat animal.

El DAAM té com a màxima prioritat el control de les malalties sotmeses a control oficial per tal de garantir la salut pública i la dels animals i per aquest motiu confia en un centre d’investigació de primer nivell per tal que l’ajudi en l’anàlisi, el disseny, la programació i l’execució dels programes sanitaris.

Dr. Joaquim Segalés Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: