Celebrada amb èxit la primera reunió dels membres de la “Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA)”

Els integrants de la Xarxa RISA, provinents d’universitats i centres de recerca espanyols i la Fundació Vet+i, van consensuar punts de col·laboració i activitats a seguir en el marc de la xarxa coordinada per RLASB.

El 10 de gener de 2020, va tenir lloc al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) a Bellaterra, Barcelona, ​​la reunió constitutiva de la Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA), el principal objectiu va ser establir l’estratègia de actuació general per als dos anys de durada de la xarxa, establint els punts més importants en què incidir per potenciar la difusió dels treballs realitzats en investigació en sanitat animal a Espanya.

En el marc de la reunió cadascun dels participants va exposar les capacitats tecnològiques de les seves institucions, grups i àrees d’investigació, indicant cada un d’ells punts de col·laboració per al bon funcionament de la Xarxa en els propers anys.

Entre els membres es troben la Xarxa de Laboratoris d’Alta Seguretat Biològica (RLASB) que coordina la Xarxa RISA, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (INIA-CISA) i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), el Centre de Vigilància Sanitària Veterinària (VISAVET) de la Universitat Complutense de Madrid, l’Institut Basc d’Investigació i Desenvolupament Agrari (NEIKER), l’Institut d’Investigació de Recursos Cinegètics (IREC, de la Universitat de Castella-la Manxa i CSIC), l’Estació biològica de Doñana (EBD) de el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Servei Regional d’Investigació i Desenvolupament Agroalimentari de el Principat d’Astúries (SERIDA), les Universitats de SaragossaLleóExtremadura i Còrdova  i la Fundació Vet + i-Plataforma tecnològica Espanyola de Sanitat Animal, com a participant centrat en la divulgació.

En els propers mesos, començaran les activitats programades a la Xarxa RISA entre les que destaquen l’organització de grups de treball en Congressos Internacionals, així com la divulgació en xarxes socials d’activitats rellevants en Sanitat Animal, a les quals es convida a participar a tots els Centres de recerca en Sanitat animal i interessats, per donar a conèixer i impulsar el gran treball realitzat a Espanya en el sector de la investigació en sanitat animal.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788