Se celebra la Jornada sobre Malalties Emergents de la RLASB

El passat dilluns 30 de setembre es va celebrar al Centre de Recerca en Sanitat Animal (INIA-CISA) de Valdeolmos la “Jornada INIA-CReSA: Malalties Emergents en la ICTS RLASB”.

La jornada, organitzada per l’INIA-CISA en col·laboració amb el Departament de Biotecnologia de l’INIA, ha comptat amb més de 50 assistents procedents dels dos nodes INIA-CISA i IRTA-CReSA, a més d’investigadors del Departament de Biotecnologia de l’INIA.

Fernando Rodríguez, fins ara director de l’IRTA-CReSA, va presentar les línies d’investigació i activitats que es realitzen en el node IRTA-CReSA, destacant la investigació en Pesta Porcina Africana. De la mateixa manera, la directora de l’INIA-CISA Marisa Arias, va explicar l’activitat que es realitza en aquest node.

Tot seguit, la responsable de la gestió i la comunicació de la RLASB Marina Torres, va explicar el funcionament d’aquesta ICTS, les activitats realitzades fins ara, la nova imatge corporativa i els canals de difusió de la ICTS recollits en el pla d’acció que es va presentar en la darrera avaluació per mantenir RLASB al mapa d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MINCIU).

En quant als treballs desenvolupats pels Investigadors de cada centre amb més proximitat, el Dr. Miguel Ángel Jiménez-Clavero (INIA-CISA) i la Dra. Núria Busquets (CReSA-IRTA), han descrit els avenços en les investigacions sobre arbovirus i vectors d’artròpodes. Per acabar amb les activitats dels nodes de la ICTS, la Dra. Lilliane Ganges (IRTA-CReSA) s’ha centrat en les activitats del Laboratori OIE, en relació amb els Pestivirus Emergents.

La segona part de la Jornada s’ha centrat en el Dep. De Biotecnologia, comptant amb la col·laboració de la Dra. Covadonga Alonso, Cap Dpt. Biotecnologia de l’INIA, per a la presentació dels Grups BIO de forma general. Però també de forma específica s’ha esmentat en la seva participació els treballs desenvolupats per aquest Departament en relació al virus i la infecció de la Pesta porcina africana. També hem tingut l’oportunitat de gaudir de la participació del Dr. Rafael Blasco, investigador de l’Dep. De Biotecnologia que ha explicat els treballs desenvolupats en relació a les noves oportunitats de vectors vacunals basats en Poxvirus.

La jornada s’ha tancat amb una taula rodona amb la participació dels investigadors i dels ponents amb l’objectiu de valorar potencials col·laboracions INIA-CReSA i oportunitats de potenciació de la ICTS RLASB, que ha arribat a les següents conclusions:

  • Cal continuar amb la tasca de divulgació ja iniciada per l’encarregada de comunicació de la RLASB, amb un objectiu general de donar a conèixer la ICTS, ampliant els grups de divulgació, i un d’específic de millorar l’accés obert i competitiu, facilitant la informació i instruccions per accedir a la ICTS.
  • Seguir potenciant la coordinació entre els dos nodes, CISA i CReSA, a través d’una major interacció dels grups de recerca, i reforçar els que ja mantenen punts de col·laboració.
  • Es farà un esforç per consensuar les tarifes d’accés als dos nodes de la ICTS, el CISA i EL CReSA, mantenint-les a un nivell de preus públics, que garanteixin unes tarifes transparents i assequibles.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788