La llebre europea (Lepus europaeus) com a potencial reservori salvatge de pestivirus de remugants

Els pestivirus de remugants (Virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVDV) i Virus de la malaltia de la frontera (BDV)) causen pèrdues econòmiques importants a la ramaderia de gran part del món.  El rol epidemiològic de les espècies de fauna salvatge és d’especial interès al voler aplicar plans d’eradicació del virus. A més, l’aparició de brots amb altes mortalitats d’isard pirinenc (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) des de 2001 a la frontera entre Espanya, Andorra i França ha incrementat el valor en conèixer els hostes que intervenen en les infeccions per pestivirus.

llebre3En l’estudi que presentem, realitzat als laboratoris de l’IRTA-CReSA en col·laboració amb el SEFaS, hem avaluat el possible paper de la llebre europea (Lepus europaeus) en les infeccions per pestivirus. Ja que aquesta és una espècie que comparteix habitat amb els isards, volíem comparar també si hi havia diferències significatives entre zones amb presencia d’isard a on sabem que circulen pestivirus, amb zones sense presencia d’isard.

Mitjançant mostres de sang de llebres europees caçades en diferents àrees de Catalunya, vam realitzar un estudi de la presència del virus en sèrum així com d’anticossos enfront a aquest. Finalment, tot i no poder detectar virus en sèrum, i no poder establir diferències entre zones amb presencia o absència d’isard, 34 de 94 llebres analitzades (36,2%) van sortir positives a la presencia d’anticossos.

Prev Vet Med. 2016 Sep 1;131:60-3. doi: 10.1016/j.prevetmed.2016.06.014. Epub 2016 Jun 29.
The European hare (Lepus europaeus) as a potential wild reservoir for ruminant pestiviruses.
Colom-Cadena A, Cabezón O, Rosell R, Fernández-Aguilar X, Blanch-Lázaro B, Tetas E, Lavín S, Marco I.

Aquest estudi indica que la llebre europea és sensible a la infecció per pestivirus, però per poder entendre si realment representa un paper en la epidemiologia de la malaltia s’haurien de realitzar més estudis.  Per alta banda, la llebre europea és el tercer animal salvatge no artiodàctil amb presencia d’anticossos enfront pestivirus, després del conill i el ualabi de coll vermell (Bennet’s Wallabies).

Recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya (Referència CGL2012-40057-C02-01) i amb el suport de l’ajut predoctoral del programa FI-DGR del Govern de Catalunya.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: